Յուշամատեանի կազմը

Մեր միութիւնը պաշտօնապէս գրանցուած է Պերլինի մէջ ու կը գործէ 2010 թուականէն ի վեր։ Միութեան վարչութիւնը բաղկացած է հետեւեալ անձերէն.

Նախագահուհի
Էլքը Հարթմանն

Ատենադպրուհի
Մելինէ Փեհլիւանեան

Գանձապահ
Օլիվըր Նեհուս

Խմբագրական Կազմ

Ծրագիրի տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր
Վահէ Թաշճեան (Գերմանիա)

Արուեստի պատասխանատու
Սիլվինա Տէր Մկրտիչեան (Գերմանիա)

Խմբագիրի տեղակալ
Էլքը Հարթմանն (Գերմանիա)

Անգլերէնի թարգմանիչներ
Նայիրի Արզումանեան, Հրանդ Կատարիկեան, Վահէ Հապէշեան, Շողեր Մարկոսեան, Արա Ստեփան Մելքոնեան

Թրքերէնի թարգմանիչներ
Սեւան Տէիրմէնճեան, Առլէթ Ինճիտիւզէն, Թովմաս Թերզեան, Տիգրան Տէր Oղորմաճեան

Հայերէնի թարգմանիչներ
Շաղիկ Շահինեան-Արծրունի, Վարդան Մատթէոսեան

Արուեստի պատասխանատուի օժանդակ
Խուան Մանուէլ Մորենօ (Սպանիա), Ժիւլիէթ Ինիկօ (Ֆրանսա)

Խմբագիր Անդամներ

Անի Պըլտեան (Ֆրանսա)
Յարութիւն Գէորգեան (Ֆրանսա)
Միհրան Մինասեան (Սուրիա)
Գրիգոր Մոսկոֆեան (Մեծն Բրիտանիա)
Աննա Օհաննէսեան-Շարփէն (Ֆրանսա)
Միշել Փապուճեան (Ֆրանսա)
Արա Սարաֆեան (Մեծն Բրիտանիա)

Գիտական խորհուրդ

Լեւոն Աբրահամեան (Հայաստան)
Արամ Արքուն (Միացեալ Նահանգներ)
Յարութիւն Գէորգեան (Ֆրանսա)
Տիգրան Գույումճեան (Ֆրանսա)
Հայկ Դեմոյեան (Հայաստան)
Քրիսթոֆ Հերցոկ (Գերմանիա)
Փիթըր Հրեշտակեան (Պելճիքա)
Նազան Մագսուտեան (Թուրքիա)
Լու Անն Մաթոսեան (Միացեալ Նահանգներ)
Յարութիւն Մարութեան (Հայաստան)
Քլոտ-Արմէն Մութաֆեան (Ֆրանսա)
Մարկ Նշանեան (Միացեալ Նահանգներ/Ֆրանսա)
Լեւոն Նորտիկեան (Լիբանան)
Գրիգոր Պըլտեան (Ֆրանսա)
Համիդ Պոզարսլան (Ֆրանսա)
Այտա Պուճիքանեան (Քանատա)
Էլիզ Սեմերճեան (Միացեալ Նահանգներ)
Յովան Սիմոնեան (Միացեալ Նահանգներ)
Տելալ Տինք (Թուրքիա)
Յարութիւն Քիւրքճեան (Յունաստան)
Պեռնար Քուլի (Պելճիքա)
Էթիեն Քոփօ (Ֆրանսա)
Մելինէ Փէհլիվանեան (Գերմանիա)