Coğrafya

Bu başlık altında, mevzu bahis yerlerin coğrafi konumu incelenmiş, şehir, kasaba veya köylerin mahalleri sunulmuş ve yerel nüfus verileri aktarılmıştır.

Dersim Sancağı - Coğrafya

Palu Geography -

Bu makalenin Türkçesi hazırlanmaktadır.

Kaza of Van - Geography

Bu makalenin Türkçesi hazırlanmaktadır.