Partner Kurumlar

Temin ettikleri materyallerde sayfalarımızın zenginleşmesine ve gelişmesine yardımcı olan ve Huşamadyan’ın beraber çalıştığı kurumlar şunlar:

AGBU Nubaryan Kitaplığı (Paris)

Project SAVE, Armenian Photograph Archives Inc.

Project SAVE Armenian Photograph Archives collects, documents and preserves original photographs of Armenians in the places they have lived around the world, and of all periods.