Յուշամատեանի կազմը

Մեր միութիւնը պաշտօնապէս գրանցուած է Պերլինի մէջ ու կը գործէ 2010 թուականէն ի վեր։ Միութեան վարչութիւնը բաղկացած է հետեւեալ անձերէն.

Նախագահուհի                         Ատենադպրուհի                        Գանձապահ
Էլքը Հարթմանն                          Մելինէ Փեհլիւանեան                 Օլիվըր Նեհուս

Խմբագրական կազմ

Վահէ Թաշճեան
Ծրագիրի տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր
Պերլին

Պատմաբան. նախնիները Սիսէն, Ուրֆայէն եւ Սեբաստիայէն են։ Ծնած է Լիբանան։ Տոքթորականը ստացած է École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)-էն, Փարիզ, Ֆրանսա։ Կ՚ապրի Պերլին եւ նաեւ դասախօս է Պուտափէշթի Péter Pázmány Catholic համալսարանին մէջ։
Էլքը Հարթմանն
Խմբագիրի տեղակալ
Պերլին

Պատմաբան եւ Իսլամական Գիտութիւններու գիտնական, Օսմանեան պատմութեան մասնագէտ։ Նախնիները Երուսաղեմէն, Մարաշէն եւ Սաարլէնտէն (Գերմանիա) են։ Տոքթորականը ստացած է Պերլինի համալսարանէն։ Հետազօտող է Միւնիխի LMU համալսարանին մէջ եւ կը դասախօսէ Պուտափէշթի Péter Pázmány Catholic համալսարանին մէջ։
Սիլվինա Տէր Մկրտիչեան
Արուեստի գլխաւոր պատասխանատու
Պերլին

Արուեստագէտ։ Նախնիները Այնթապէն, Մարաշէն եւ Սեբաստիայէն են։ Անոր գործը կը կեդրոնանայ արուեստի բազմոլորտ կիրարկումի վրայ՝ ներառնելով պատմութիւն, արուեստ, ձեւաւորում, եւ տարբեր նորարարական միջոցներ։ Գործերը ցուցադրուած են աշխարհով մէկ եւ արժանացած է միջազգային նպաստներու։
Շողեր Մարկոսեան
Արուեստի պատասխանատու
Պրիւքսէլ

Ծնած է Լիբանան։ Նախնիները Զէյթունէն եւ Մալաթիայէն են։ Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Պէյրութ եւ Լոնտոն, Գրականութեան եւ Երաժշտութիւն ե Մշակոյթ բնագաւառներուն մէջ։ Կ՚աշխատի որպէս մշակութային եւ գեղարուեստական համակարգող, խմբագիր, Յուշամատեանի Թուայնացուած Բաց Արխիւ բաժինի եւ դպրոցներու հետ համագործակցութեան պատասխանատու։
Անի Պօղիկեան Գասպարեան
Յուշամատեան ԱՄՆ նախագահ
Նովի, Միշիկըն

Նախնիները Չմշկածագէն, Բալուէն, Քէսապէն, Ատանայէն եւ Տարսոնէն։ Պէյրութէն է, ապրած է Տիթրոյթ։ Ընկերաբանութիւն եւ հոգեբանութիւն ուսանած է Տիրպորնի համալսարանը, նաեւ ուսուցիչ է։ Խորհրդատուութեան MA-ը ստացած է Oakland Uni. Rochester-էն։ Տիրպորնի համալսարանը արեւմտահայերէն կը դասաւանդէ, նաեւ կ՚աշխատի Հայկական Հետազօտական Կեդրոնին մէջ։
Մելինէ Փեհլիւանեան
Ատենադպրուհի
Պերլին

Պերլինի պետական գրադարանի գրադարանավար, Ափրիկէ, Հայաստան եւ Արդի Թուրքիա բաժիններու պատասխանատու։ Զանազան ցուհանդէսներու համակարգող։ Խմբագիր Armeni syn die menschen genannt... եւ Exotische Typen գիրքերուն։ Համախմբագիր՝ Schriftkunst und Bilderzauber եւ Orientalische Bibelhandschriften aus der Staatsbibliothek zu Berlin գիրքերուն։

Յուշամատեան - Միացեալ Նահանգներ

Յուշամատեանը պաշտօնապէս գրանցուած ոչ-շահութաբեր միութիւն (501(c)(3)) մըն է Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Ամերիկեան մեր մասնաճիւղը կը կոչուի Houshamadyan Educational Association, ոչ-շահութաբերի կարգավիճակ ունի։

Միացեալ Նահանգներու Յուշամատեանի կազմը՝

Անի Պողիկեան Գասպարեան - նախագահ
Էտ Պետիկեան - գանձապահ
Ալիս Նիկողոսեան - քարտուղար
Միշէլլ Անտոնեան - խորհրդական
Էտ Յարութիւնեան - խորհրդական
Քրիսթին Տէրտէրեան - խորհրդական

Թրքերէնի թարգմանիչներ

Թովմաս Թերզեան
Պոլիս

Ծնած է Պոլիս։ Մեծ հայրը նոյնպէս Պոլիսէն է։ Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Պոլսոյ մէջ։ 
Կ՚ապրի Պոլիս եւ կ՚աշխատի որպէս թարգմանիչ ու խորհրդատու։
Արլէթ Ինճիտիւզէն
Պոլիս

Ծնած է Պոլիս։ Նախնիները Սեբաստիաէն եւ Եւդոկեայէն (Թոգաթ) են։ Ուսանած է Լրագրութիւն։ Կ՚ապրի Պոլիս և կ՚աշխատի որպէս խմբագիր, ուսուցչուհի և թարգմանիչ։
Սեւան Տէյիրմենճեան
Պոլիս

Ծնած է Պոլիս։ Մեծ հայրը Ատափազարէն է։ Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Երեւանի մէջ։ Կ՚ապրի Պոլիս եւ կ՚աշխատի որպէս խմբագիր, ուսուցիչ, թարգմանիչ ու հրատարակիչ։

Անգլերէնի թարգմանիչներ

Հրանդ Կատարիկեան
Նիւ Եորք

Ծնած է սփիւռք: Արմատները – Ֆէնէսէ, Հաւաւ: Յաճախած է Երեւանի Պետական համալսարանի եւ Հայկազեան համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետներուն մէջ: Կ՚ապրի Երեւան: «Հետք»ի անգլերէն բաժնի խմբագիր/թարգմանիչ:
Սիմոն Պոճէքեան
Լոս Անճելոս

Մանկութիւնը անցուցած է Պէյրութի մէջ։ Ուսանած է փիլիսոփայութիւն եւ հոգեբանութիւն Պոստոնի մէջ։ Նախնիները Քեսապէն են։ «Goodbye, Antoura», եւ «Awakening» գիրքերուն թարգմանիչն է։
Վահէ Հապէշեան
Պոսթոն

Ծնած է Այնճար, Լիբանան. նախնիները՝ Մուսա Լեռէն եւ Կեսարիայէն։ Columbia համալսարանէն Միջին Արեւելեան լեզուներու եւ մշակոյթներու բաժինը աւարտած է։ Երեք տասնամեակ է ի վեր կ՚աշխատի որպէս խմբագիր եւ թարգմանիչ։

Հայերէնի թարգմանիչներ

Վարդան Մատթէոսեան
Նիւ Ճըրզի

Պատմաբան եւ բանասէր։ Ծնած է Մոնթէվիտէօ։ Նախնիները՝ Չոմախլուէն, Ենիճէէն, Ատափազարէն եւ Ատանայէն։ Ուսումը ստացած է Պուէնոս Այրէսի մէջ, Տոքթորի տիտղոսը ստացած է Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտէն (Երեւան)։
Շաղիկ Շահինեան-Արծրունի
Երեւան

Նախահայրերը ծնած են Աֆիոն Գարահիսար, Ատանա եւ Բալու։ Ուսումը ստացած է իր ծննդավայրին Լիբանանի մէջ, ներկայիս վարիչն է Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի Ուսանողական եւ ուսումնական հարցերու գրասենեակին։ Հայերէնի թարգմանած է բազմաթիւ յօդուածներ եւ գիրքեր։

Յօդուածագիրներ

Ժորժ Աղճաեան
Մասաչուսեց

Թոշակառու։ Նախնիները Բալուէն, Մատէնէն եւ Տիգրանակերտէն են։ Ծնած է Ռոտ Այլէնտ։ Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Worcester Polytechnic Institute-էն Իրարական թուաբանութեան մէջ եւ անդամ է «Society of Actuaries»ին։
Խաժակ Դրամփեան
Երեւան

Ծնած է Երևան։ Նախնիները Բայազիդէն են։ Ուսանած է Երևանի Վ. Պրիւսովի անուան պետական լեզուահասարակագիտական համալսարանին մէջ։ Կ՚աշխատի որպէս թարգմանիչ, խմբագիր և հետազօտող։
Սոնիա Թաշճեան
Երեւան

Բանասէր, ազգագրագէտ, հաղորդավար. նախնիները Մուսալեռէն եւ Ճիպինէն են։ Ծնած է Լիբանան, ուսումը ստացած է ԵՊՀ-ի Բանասիրական, ապա Ազգագրութեան եւ Հնագիտութեան ինստիտուտներուն մէջ:
Ռոբերտ Թաթոյեան
Երեւան

Պատմական գիտութիւններու թեկնածու։ Ծնած է 1976-ին Երևան։ Մօրենական մեծ հայրը Երզնկայէն է։ 2013-էն կ՚աշխատի Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան–ինստիտուտի մէջ որպէս աւագ գիտաշխատող։ Բազմաթիւ յօդուածներու, ինչպէս նաեւ «Արևմտահայութեան թուաքանակի հարցը 1878-1914 թուականներին» մենագրութեան հեղինակն է։
Ծովիկ Մէկերեան-Մարգարեան
Լոս Անճելոս

Արհեստավարժ երաժիշտ։ Նախնիները Ատանայէն, Ուրֆայէն եւ Կեսարիայէն են։ Ծնած է Լիբանան։ Ստեղնաշարի բաժանմունքէն Երաժշտական Արուեստի Դոկտորի DMA (Doctorate in Musical Arts) տիտղոսը ստացած է University of Southern California-էն (USC), Լոս Անճելոս, Քալիֆորնիա։ Այժմ կ՚աշխատի որպէս երաժիշտ, ձայնային մարզիչ եւ նուագակցող։
Ատոմ Յ. Պուճիգանեան
Մոնթրէալ

Դեղագործ (հետազօտիչ): Նախնիքը Խարբէրդէն են: Ծնած է Լիբանան, Դեղագործական տոքթորան ստացած է Լիոնի համալսարանէն: Դասաւանդած է դեղագործական գիտութիւն Պէյրութի Սէն Ժոզէֆ համալսարանի դեղագործական բաժանմունքին մէջ: Այժմ հանգստեան կոչուած է իր դեղագործական հետազօտիչի ասպարէզէն:
Վերա Սահակեան
Երեւան

Արևելագէտ, պատմաբան։ Ծնած է Հայաստան։ Արմատներով ալաշկերտցի է։ Կ՚ապրի Երևան, եւ կ՚աշխատի Մատենադարանին մէջ որպէս Արաբատառ ձեռագիրներու գիտական թարգմանութեան և նկարագրումի բաժինի կրտսեր գիտաշխատող։ Տոքթորականի նիւթն է՝ Թէշքիլաթ-ը մախսուսայի գործունէութիւնը Օսմանեան կայսրութեան մէջ։
Վարդի Քէշիշեան
Երեւան

Ծնած է Երևան: Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Երևանի մէջ: Սուրիական ճգնաժամէն առաջ ընտանեկան պարագաներով կ՚ապրէր եւ կ՚աշխատէր Հալէպի մէջ, որպէս խմբագիր, ուսուցիչ, նաև վարիչ-տնօրէն Հայագիտական ուսմանց կեդրոնի: Ներկայիս կ՚ապրի Երևան, կ՚աշխատի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանին մէջ:
Տիգրան Մարտիրոսեան
Ռոքվիլ

Պատմաբան, միջազգայնագէտ եւ հետազօտող: Նախնիները՝ Մուշէն։ Ծնած է Հայաստան, ուսանած է արևելագիտութիւն Երեւանի համալսարանին մէջ։ Միջազգային յարաբերութիւններու մագիստրոսի աստիճան ստացած է Ճոնս Հոփկինսի եւ պատմական գիտութիւններու մագիստրոսի եւ դոկտորի աստիճանները՝ Ճորճ Ուաշինկթընի համալսարաններէն։

Յատուկ ծրագիրներու աշատակիցներ

Միհրան Ա. Մինասեան
Հայաստանի ներկայացուցիչ
Հալէպ/Երեւան

Ծնած է Հալէպ, հօրը կողմէ պուրսացի իսկ մօրը կողմէ կիւրինցի ծնողներէ։ Մասնագիտութեամբ պատմաբան, բանասէր եւ բանահաւաք։ 2012-էն ի վեր կ՚ապրի Երեւան ու կը պաշտօնավարէ Մատենադարանի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Ինստիտուտէն ներս։

Մուսա Ճիմէն
Գծանկարչական ձեւաւորող
Սթրազպուրկ

Ծնած է Սթրազպուրկ, նախնիները Տերսիմէն են։ Նախապէս դոկտորականի ուսանող էր Սթրազպուրկի համալսարանին մէջ, ուր կ՚ուսումնասիրեր Օսմանեան բժշկութեան պատմութիւնը։ Այժմ կ՚աշխատի որպէս գծանկարչական եւ շարժապատկերի ձեւաւորող։

Շնորհակալութիւններ՝

Արա Ստեփան Մելքոնեան, Ռուբինա Մարկոսեանին եւ Տիգրան Տէր Ողորմեաճեանին թարգմանական աշխատանքներուն համար։ Խուան Մանուէլ Մորենօյին (Սպանիա), Ժիւլիէթ Ինիկօյին (Ֆրանսա) եւ Իլէնիա Ուակնէր Կրանատային (Սպանիա) կայքէջի ձեւաւորումի եւ արուեստի պատասխանատուին օժանդակութեան համար։

Գիտական խորհուրդ

Յուշամատեանի միջազգային գիտական խորհուրդի անդամներուն ցանկը տեսնելու համար սեղմել ՀՈՍ։