Յուշամատեանի կազմը

Մեր միութիւնը պաշտօնապէս գրանցուած է Պերլինի մէջ ու կը գործէ 2010 թուականէն ի վեր։ Միութեան վարչութիւնը բաղկացած է հետեւեալ անձերէն.

Նախագահուհի                         Ատենադպրուհի                        Գանձապահ
Էլքը Հարթմանն                          Մելինէ Փեհլիւանեան                 Օլիվըր Նեհուս

Խմբագրական կազմ

Յուշամատեան - Միացեալ Նահանգներ

Յուշամատեանը պաշտօնապէս գրանցուած ոչ-շահութաբեր միութիւն (501(c)(3)) մըն է Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Ամերիկեան մեր մասնաճիւղը կը կոչուի Houshamadyan Educational Association, ոչ-շահութաբերի կարգավիճակ ունի։

Միացեալ Նահանգներու Յուշամատեանի կազմը՝

Անի Պողիկեան Գասպարեան - նախագահ
Էտ Պետիկեան - գանձապահ
Ալիս Նիկողոսեան - քարտուղար
Միշէլլ Անտոնեան - խորհրդական
Էտ Յարութիւնեան - խորհրդական
Լարա Ներսէսեան - խորհրդական

Թրքերէնի թարգմանիչներ

Անգլերէնի թարգմանիչներ

Հայերէնի թարգմանիչներ

Հայերէն յօդուածներու վերանայող՝ Գէորգ Եազըճեան

Յօդուածագիրներ

Յատուկ ծրագիրներու աշատակիցներ

Շնորհակալութիւններ՝

Արա Ստեփան Մելքոնեան, Ռուբինա Մարկոսեանին եւ Տիգրան Տէր Ողորմեաճեանին թարգմանական աշխատանքներուն համար։ Խուան Մանուէլ Մորենօյին (Սպանիա), Ժիւլիէթ Ինիկօյին (Ֆրանսա), Իլէնիա Ուակնէր Կրանատային (Սպանիա) եւ Քարին Լէօն Հեննեպէրկին կայքէջի ձեւաւորումի եւ արուեստի պատասխանատուին օժանդակութեան համար։

Գիտական խորհուրդ

Յուշամատեանի միջազգային գիտական խորհուրդի անդամներուն ցանկը տեսնելու համար սեղմել ՀՈՍ։