Տէօրթեօլի «Քէլէկեան» որբանոց-վարժարանէն ներս Սահակ Բ. կաթողիկոսի այցելութեան առիթով (Աղբիւր՝ Նուպարեան գրադարան, Փարիզ)

Տէօրթեօլ - Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։