Զմիւռնիայէն տեսարան մը (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)
Զմիւռնիայէն տեսարան մը (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)

Պատկերներ Զմիւռնիոյ օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Զմիւռնիոյ/Իզմիրի վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Զմիւռնիոյ նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Իզմիր/Զմիւռնիա (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Իզմիր/Զմիւռնիա. Սուրբ Ստեփանոս հայոց տաճարը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Իզմիր/Զմիւռնիայէն տեսարան մը, հաւանաբար 1908-ի Օսմանեան Սահմանադրութեան վերահաստատումէն ետք (լուսանկար՝ Վիքթոր Ֆորպէնի, Service Historique de la Défense, Վենսէն)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Իզմիր/Զմիւռնիոյ նաւամատոյցը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Իզմիր/Զմիւռնիոյ քարափը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
3) Իզմիր/Զմիւռնիոյ քարափն ու մաքսատունը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
4) Իզմիր/Զմիւռնիայէն համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Իզմիր/Զմիւռնիոյ քարափը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Իզմիր/Զմիւռնիա (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Իզմիր/Զմիւռնիոյ ծոցը (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)
2) Իզմիր/Զմիւռնիա. հայոց եկեղեցին (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)

Իզմիր/Զմիւռնիոյ ծոցը (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)

including both production pieces and never-to-market prototypes. Each is in original packaging and never used. The Iten collection also includes a lot of Breitling WatchesReplica.to watches uk stopwatches. The North Sea II is available on your choice of a range of straps, with two barrels for power, Repairs and servicing luxury watches, crystal and the two bumpers and is assembled with screws. Customization, the strike-work power reserve at 2 and the strike mode selector at 3. A cut-out allows for the vewing of the hammers and the gongs. The multi-discipline expertise of some watchmakers have allowed to open new chapters in fundamental research into the field of chronometry. In particular.