Պաղտատէն տեսարան մը (H. Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
Պաղտատէն տեսարան մը (H. Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)

Մօտօրէն

Առայժմ կարելի չէ այս բաժինին վերաբերող էջերը կարդալ։ Յուշամատեանի խմբագրութիւնը աշխատանք կը տանի այս նիւթով աղբիւրներու հաւաքման։ Խմբագրուած թեքսթերն ու բազմամետիա զանազան նիւթերը շուտով կ՝երեւին կայքէջի էջերուն մէջ։