Պուլանըխի շրջանի հայաբնակ գիւղերը օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ (պատրաստեց՝ Տիգրան Մարտիրոսեան)

Պուլանըխի քազա

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)
1.Ապտալպայազետ [Abdalbeyazıt] 2.Ապրի [Esenlik] 3.Հատկոն [Günbatmaz] 4.Ալագեազ [Alagöz] 5.Ալիպոճան [Çaygeldi] 6.Ալիքուլախ [Meşeiçi] 7.Ագրակ [Demirkapı] 8.Արի [Arıköy] 9.Առնճիկ [Bostancılar] 10.Բիթլու [Köprüyolu] 11.Բլուր [Gümüşpınar] 12.Դալիք [Aşağıbüklü], 13.Դոնօ [անծանօթ] 14.Կեապոլան [Cankurtaran] 15.Կերխամօ [Ericek] 16.Կողակ [Dokuzpınar] 17.Համզաշեխ [Sarıpınar] 18.Հարսնաղբիւր [Büngüldek] 19.Հասանկորան [Çataklı] 20.Քարաղըլ [Karaağıl] 21.Քեքառլու [Kırkgöze] 22.Խաչլու [Gölyanı] 23.Խարապաշհար [Örenkent] 24.Խերկիս [Koyunağılı] 25.Խոշկեալտի [Hoşgeldi] 26.Կոփ [Bulanık] 27.Կոպօ [Olurdere] 28.Լաթար [Elmakaya] 29.Լիզ [Erentepe] 30.Մամանի [Samanyolu] 31.Մեճիթլու [Mescitli] 32.Մեխիկ [Değirmensuyu] 33.Մեխիկ Փիրան [Karaburun] 34.Միրիպար [Üçtepe] 35.Մոլլատաւութ [Molladavut] 36.Մոլլաքեանտ [Mollakent] 37.Փիոնք [Yemişen] 38.Փիրան [Göztepe] 39.Բրգաշէն [Oğlakkaya], 40.Սամարշէյխ [Yokuşbaşı] 41.Շահբերատ [Doğantepe] 42.Շեխվալի [Okçular] 43.Շեխաղուպ [Göllüova] 44.Շիրվանշեխ [Adıvar] 45.Սոկեութլու [Söğütlü] 46.Սուրբ Դանիէլի վանք 47.Թեղուտ [Balotu] 48.Տրտոպ [Günyurdu] 49.Վանքձոր [Vangesor] 50.Ոտնչոր [Arakonak] 51.Եոնճալու [Yoncalı]