Սղերդ քազայի հայաբնակ գիւղերը օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ։

Սղերդի գաւառակ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ պիտի գտնէք զանազան նիւթերով յօդուածներ (տնտեսութիւն, ընկերա-տնտեսական կառուցուածք, տեղական յատկանիշներ, բանաւոր աւանդներ, պատմութիւն, կրօնք) Սղերդի գաւառակին առնչուող։

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են վերի քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)
Սղերդ [Սիիրդ], Տէկէլա [Ինքափը], Գազար [Փընարճա], Խօշէնան [Եաղմուրթեփէ], Այնմիլք [Փինարովա], Տըհօք [Օլուք], Պէրհուրք [Աքթաշ], Այնտար [Աղաչլըփընար], Պէքէնտ [Բեյքենթ], Հիւսէյնի [Այդեմիր], Ճէֆֆէն [Թուլումթաշ], Թիլ [Չաթթեփէ], Աւթէ [Բալըկլը