Սղերդ/Սիիրդ քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Noël Dolens, “Ce que l’on voit en Arménie,” in Le Tour du Monde, Journal des voyages et des voyageurs (Paris), Nouvelle Série, 12e année, 1906)։

Տեղավայր

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին աշխարհագրութիւնը, ժողովրդագրութիւնը, բնակչային տեղաշարժերը եւ պատմութիւնը։