Map

Խարզան քազային հայաբնակ գիւղերուն քարտէսը օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Գիւղերուն ներկայ անունները տեսնել ստորեւ։ Պատրաստեց՝ Տիգրան Մարտիրոսեան, վերաշխատցուած Յուշամատեանի կողմէ։

Խարզանի գաւառակ

Սղերդի սանճաքի Խարզան գաւառակի հայաբնակ գիւղերուն անունները Օսմանեան ուշ շրջանին ընթացքին: Անոնց ներկայի անունները նշուած են քառափակագիծերու մէջ:

Ամինօ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Արանզ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Այնդար [Ağaçlıpınar]; Այնկասր [Konakpınar]; Բադէ [Ballıkaya]; Բաջաֆթ [այլ ծանօթ անուններ՝ Bacaft or Bacıft]; Բագըրզա [Bakırzan]; Բալեկան [այլ ծանօթ անուն՝ Belekan]; Բառընջ Վերին [Bahçeli]; Բառընջ Ներիքն [Bahçeli]; Բարզան Ներքին [Taşlık]; Բարզան Վերին [İncili]; Բայսատուն [Demirkuyu]; Բըրահ [Uluköy]; Բեւաղ [Karabağ]; Բեյբու [Saipbeyli]; Բիմեր [Durucak]; Բինարին [Çakıllı]; Բիրըկ [հնարաւոր է՝ Kuyucak]; Բոլենդ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Բզեզիկ [Günyayla]; Տարոսլ [Güvercinlik]; Դեշվան [Karşıyaka]; Դիմսարք [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Ջաֆան [Tulumtaş]; Ջազնի [Dikbayır]; Ջելդիկա [Ortaca]; Ջըմզարիկ [Gökdoğan]; Ջոման [Atabağı]; Ջուվայց [այլ ծանօթ անուններ՝ Zıvahez, Zuveyz, Cuveyz]; Ջրման [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Դլբի [Aksöğüt]; Դլչէ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Դուսատակ [Işıkveren]; Գառնըք [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Գերդաշէն [այլ ծանօթ անուն՝ Gödeşin]; Ղադմա [İncirlik]; Ղըրբա [Taşoluk]; Գոլա մասիա [Yeşilyurt]; Գորըգ [Uğurca]; Գրէ Չալօ [հնարաւոր է՝ Kütüklü]; Գրէ Հասան [այլ ծանօթ անուններ՝ Girihasan կամ Giri Hasan]; Գէօյոզալդարա [Güzeldere]; Հադհադք [Doğankavak]; Հաջր [Yolkonak]; Հալեւի [Çavuşbayırı]; Հաքամի Վերին [Yayıklı]; Հաքամի Ներքին Nerkin [Yayıklı]; Հարբալուղ [Beybağı]; Հաֆըք [Yankılı]; Հարֆաս [Beyçayırı]; Հասհաս [Gözpınar]; Հազնամեր [İnpınar]; Հողյար [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Հոպէ [Asmadere]; Հուսէյնիկ [Aydemir]; Կալամարան [Erdurağı]; Կանիբարազա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Կանիխոլլ [Esence]; Կանիսուրիկ [Doruklu]; Կանիշըրըգ [այլ ծանօթ անուն՝ Kanî Sîrk]; Կելհոնք [Karakaya]; Խանըկ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Քանիկ [Samanyolu]; Խիլկա [Ardıçdalı]; Խնասք [հնարաւոր է՝ Avcılar]; Խնդուկ [Kaşüstü]; Խուբին [Atalay]; Խուլիկ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Խըրպան [Yeniköprü]; Քոխ Վերին [Tütenocak]; Քոխ Ներքին [Tütenocak]; Քոխա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Կոմիկա [այլ ծանօթ անուն՝ Gomek]; Քոթիպ [այլ ծանօթ անուն՝ Kötip]; Քուրդիկ [Yeniyol]; Քուզալան [այլ ծանօթ անուններ՝ Kozalan or Ğuzalan]; Մամագուշա [Uzunyazı]; Մամլայէ [Çalıdüzü]; Մարիբ [հնարաւոր է՝ Kaynaklı]; Մարմարոնօ [Akdem կամ Akdam]; Մելհա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Մելիքան [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Մելքա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Մելքիշան [Kavakdibi]; Մերինա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Մերկէ ռաջալ [Otluca]; Մըզէ [Dedebakırı]; Մլաֆան [Tuzlagözü]; Նազդար [Ürünlü]; Փալոնի [Çakıllı]; Պղեղիկ [հնարաւոր է՝ Yapraklı]; Ռընդվան [Beşpınar]; Սահարտա [Çayırlı]; Սալաս [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Սարիպ [Kayatepe]; Սբհի [Örensu]; Սեւդիկ [Yalınca]; Սեւկան [Yemişli]; Սեյիդ Մարիամ [հնարաւոր է՝ Seyrantepe]; Շեյխհոնես [Yunuslar]; Սրջան [Güllüce]; Սուլան Վերին [İkiyaka]; Սուլան Ներքին [Başarı]; Շքեֆթան [Oyuktaş]; Թաղարի [այլ ծանօթ անուններ՝ Tahari or Tağari]; Տապու [Alıçlı]; Տերա [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Թոժկան [Uğurlu]; Տրբեսա [Yaylıca]; Վահսըթ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Զըննաֆ [Tosunbağ]; Զվընկ [ներկայ անունը՝ անծանօթ]; Զեվիկ [Yoldurağı]; Զոխ [Yanarsu]։