Բացիկ. Ռոտոսթոյի նաւահանգիստը (Աղբիւր՝ Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)։

Ռոտոսթօ/Թէքիրտաղի սանճաք

Ռոտոսթօ/Թէքիրտաղի սանճաքը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ այս տարածքի հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։