Պայազիտի սանճաք

Պայազիտի շրջանին հայկական կեանքը իր հարուստ պատմութեամբ եւ մշակոյթով։ Ահաւասիկ այս է Յուշամատեանի այս գլուխին վերնագիրը։