Երզնկա. Քրիստինեան վարժարանի աշակերտուհիներ (Աղբիւր՝ Գառնիկ Ստեփանեան, Երզնկա. հնագոյն դարերից մինչեւ մեր օրերը, Երեւանի Համալսարանի հրատարակչութիւն, Երեւան, 2005)։

Երզնկա - Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։