Պուրսա քաղաքը (Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian atrocities, London, 1896)
Պուրսա քաղաքը (Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian atrocities, London, 1896)

Պատկերներ՝ Պուրսա / Հիւտավենտիկարի օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Պուրսա / Հիւտավենտիկար վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Պուրսա / Հիւտավենտիկարի նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Պուրսայի սանճաք

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

ՆՈՐ - ՆՈՐ - ՆՈՐ

Պուրսա. հայկական թաղամասն ու հայկական գերեզմանատան մուտքը (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Պուրսա քաղաքին համայնապատկերը (Աղբիւր՝ Rev. Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, London, 1896)
2) Պուրսա, փորագիր նկար (Աղբիւր՝ Chesney, The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris, London, 1850)
3) Պուրսա. Լուսին Տօներեան (Աղբիւր՝ Ծովիկ Թորիկեանի հաւաքածոյ)
4) Պուրսա (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris, 1838)
5) Պուրսա (Աղբիւր՝ Edmund Ollier, Illustrated History of the Russo-Turkish War, Vol. I, London, 1890)
6) Պուրսա (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Asie Mineure, Première Partie, Paris, 1839)
7) Պուրսա (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Asie Mineure, Première Partie, Paris, 1839)

Քարեսի/Պալըքեսիրի սանճաք (Պալըքեսիր, Պանտըրմա)

ՆՈՐ - ՆՈՐ - ՆՈՐ

Պանտըրմա, 1914։ Մարիամ Ֆիրքաթեան եւ որդին՝ Ռուբէն (Աղբիւր՝ Direction du Patrimoine de Saint-Martin-d’Hères, France)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Պալըքեսիր (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
2) Պալըքեսիր (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

ՆՈՐ - ՆՈՐ - ՆՈՐ

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Պանտըրմա. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Պանտըրմա. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Պիլեճիք / Էրթուղրուլի սանճաք

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

ՆՈՐ - ՆՈՐ - ՆՈՐ

Պիլեճիք. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Պիլեճիք, 1911. հայկական փողերախումբ, որ կազմուած է տեղական հայկական վարժարանի աշակերտներէն։ Փողերախումբին ղեկավարը դպրոցին երաժշտութեան ուսուցիչն է (Աղբիւր՝ Նուպարեան գրադարանի հաւաքածոյ)

Պիլեճիք քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)

Քիւթահիայի սանճաք (Քիւթահիա, Էսքիշեհիր, Ուշաք)

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Քիւթահիա (Աղբիւր՝ Քրիսթին Կարտոնի հաւաքածոյ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Քիւթահիա (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
2) Քիւթահիա (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

ՆՈՐ ՆՈՐ ՆՈՐ

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Էսքիշեհիր (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
2) Էսքիշեհիր (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

ՆՈՐ - ՆՈՐ

Քիւթահիա/Կուտինա (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Աֆիոն Քարահիսարի սանճաք

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Աֆիոն Քարահիսար քաղաքը (Աղբիւր՝ Քրիսթին Կարտոնի հաւաքածոյ)
2) Աֆիոն Քարահիսար քաղաքը (Աղբիւր՝ Քրիսթին Կարտոնի հաւաքածոյ)
3) Աֆիոն Քարահիսար քաղաքը (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)
4) Աֆիոն Քարահիսար քաղաքը (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)
5) Աֆիոն Քարահիսար քաղաքը (Աղբիւր՝ Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)