Բերա (Պէյօղլու թաղամաս), 19 Յուլիս 1908. հայոց Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ փողոցին մէջ (Աղբիւր՝ Raymond H. Kévorkian/Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992)։

Պոլսոյ վիլայէթ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ պիտի գտնէք զանազան նիւթերով յօդուածներ Պոլսոյ վիլայէթին առնչուող։