Պոլիս - Իւքսէք Քալտըրըմ փողոց (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)
Պոլիս - Իւքսէք Քալտըրըմ փողոց (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)

Մօտօրէն

Առայժմ կարելի չէ այս բաժինին վերաբերող էջերը կարդալ։ Յուշամատեանի խմբագրութիւնը աշխատանք կը տանի այս նիւթով աղբիւրներու հաւաքման։ Խմբագրուած թեքսթերն ու բազմամետիա զանազան նիւթերը շուտով կ՝երեւին կայքէջի էջերուն մէջ։