Երուսաղէմ քաղաքէն տեսարան մը (լուսանկար՝ Վիքթոր Ֆորպէն, Service historique de 	la Défense, Vincennes)
Երուսաղէմ քաղաքէն տեսարան մը (լուսանկար՝ Վիքթոր Ֆորպէն, Service historique de la Défense, Vincennes)

Մօտօրէն

Առայժմ կարելի չէ այս բաժինին վերաբերող էջերը կարդալ։ Յուշամատեանի խմբագրութիւնը աշխատանք կը տանի այս նիւթով աղբիւրներու հաւաքման։ Խմբագրուած թեքսթերն ու բազմամետիա զանազան նիւթերը շուտով կ՝երեւին կայքէջի էջերուն մէջ։