Սինոփէն տեսարան մը (Քասթամունիի նահանգ) (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)
Սինոփէն տեսարան մը (Քասթամունիի նահանգ) (Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ)

Պատկերներ՝ Քասթամունիի օսմանեան նահանգէն

Քասթամունիի սանճաք

Պոլուի սանճաք

Զոնկուլտաք, 1915։ Ձախէն աջ, նստած՝ Հայրենիցա Թորոսեան (ծն. Չաքրյակոբեան), ոտքի՝ Նուարդ Չաքրյակոբեան (հետագային Տէր Կումսեան), ոտքի՝ Պետրոս Քէօսէյեան, նստած՝ Պետրոսի հայրը՝ Հմայեակ Քէօսէյեան։ Լուսանկարուելու այս պահուն Հմայեակի կինը՝ Հայկանուշ (Նուարդի եւ Հայրենիցայի քոյրը) եւ աղջիկը՝ Հիւպերիկ, տեղահանուած են Դամասկոս, ուր կը մահանան։ Հմայեակ կը ծառայէր օսմանեան բանակին մէջ, իսկ հետագային ալ իբրեւ արհեստաւոր կօշկակար զերծ կը մնայ տեղահանութենէն եւ կը գործէ Զոնկուլտաքի մէջ։ Չաքրյակոբեան քոյրերը Պուրսայի Մեծ Նոր Գիւղէն (Yeniköy) էին (Աղբիւր՝ Direction du patrimoine de Saint-Martin-d’Hères, France)