Կովտուն

Կովտուն գիւղը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ այս գիւղի հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։