Ամասիոյ համայնապատկերը (Աղբիւր՝ Նուպարեան գրադարանի հաւաքածոյ)

Ամասիոյ սանճաք

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Ամասիոյ սանճաքէն առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ պատմական այս վայրերու հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։

Յոյսով ենք նաեւ որ աշխարհի տարածքին ապրող Սեբաստիոյ սանճաքի ծագումով անհատներ պիտի նպաստեն մեծապէս հարուստ հայկական ժառանգութիւն մը վերականգնելու մեր թափած ճիգերուն՝ մեզի ուղարկելով Սեբաստիոյ սանճաքի հին լուսանկարներու, անտիպ յուշերու, յուշիրերու թուայնացուած տարբերակներ։