Սեբաստիա քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Սեբաստիոյ սանճաք

Սեբաստիոյ սանճաքը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ այս տարածքի հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։