Պետրոս Ալահայտոյեան հծոյ 2 | Սեբաստիա

Այս էջով ներկայացուած բոլոր երգերն ու պարեղանակները հաւաքուած եւ ձայնագրուած են երաժշտագէտ-երգահաւաք Պետրոս Ալահայտոյեանի կողմէ։

1980-ականներէն սկսեալ ան շրջած է տարբեր երկիրներու հայաշատ քաղաքները, հանդիպումներ ունեցած է Ցեղասպանութեան վերապրած հայերու հետ եւ անոնցմէ հաւաքած՝ իրենց հայրենի քաղաքներէն եւ գիւղերէն ժառանգ մնացած երգեր եւ յուշեր։

Այս էջերուն խմբագրութիւնը եւ երգերուն նօթագրութիւնն ու թուայնացումը գործն է Դոկտ. Ծովիկ Մարգարեանի։

Սեբաստիա. հայկական թաղամասէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Harvard University, Houghton Library)

Երգասաց՝ Երուանդ Չատըրճեան

Երուանդ Չատրճեան եւ Պետրոս Ալահայտոյեան հանդիպած են Ֆրէզնոյի Հայկական ծերանոցը, Հոկտեմբեր 30, 1986-ին։ Պրն. Չատրճեան սեբաստացի է։

1. Սեբաստիոյ պարերգ (հայերէն)

Երկու աղվեր ջուրը կ՚երթան
Երկու աղվեր ջուրը կ՚երթան

Մէկզմէկու հարցում կու տան
Մէկզմէկու հարցում կու տան

Ես ալ աղուոր դուն ալ աղվեր
Ես ալ աղվեր դուն ալ աղվեր