Տրապիզոնէն տեսարան մը (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London, 1898)
Տրապիզոնէն տեսարան մը (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London, 1898)

Պատկերներ՝ Տրապիզոնի օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Տրապիզոնի վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Տրապիզոնի նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Տրապիզոնի սանճաք (Տրապիզոն, Օրտու, Կիրասոն)

Օրտու, 1900-ականներու սկիզբը. Տիրան Անդրէասեան (նստած) իր քոյրերուն հետ. ձախէն աջ՝ Հայկուհի, անունը անծանօթ, Իմաստուհի (Աղբիւր՝ Արա Ուղուրլուօղլուի հաւաքածոյ, Անթերինկ, Սալցպուրկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Տրապիզոն. հայկական գերեզմաննոցը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Տրապիզոն. քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
3) Տրապիզոն. քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
4) Տրապիզոն. քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
5) Տրապիզոն. Ս. Փրկիչ հայկական վանքը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Տրապիզոն (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
2) Կիրասոն (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
3) Տրապիզոն (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Իսկուհի Անդրէասեան՝ Օրտուէն, եւ իր ամուսինը (անունը անյայտ)։ Լուսանկարուած Տրապիզոնի մէջ «Քաքուլի եղբայրներ»ու կողմէ (Աղբիւր՝ Արա Ուղուրլուօղլուի հաւաքածոյ, Անթերինկ, Սալցպուրկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Տրապիզոն քաղաքէն համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
2) Տրապիզոն քաղաքէն համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Rev. Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, London, 1896)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Տրապիզոնէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
2) Տրապիզոնէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Edmund Ollier, Illustrated History of the Russo-Turkish War, Vol. I, London, 1890)

Տրապիզոն, 1910. Տիրան եւ Իմաստուհի Անդրէասեան (քոյր ու եղբայր)՝ Օրտուէն (Աղբիւր՝ Արա Ուղուրլուօղլուի հաւաքածոյ, Անթերինկ, Սալցպուրկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Տրապիզոն (Աղբիւր՝ Robert Curzon, Armenia: A year at Erzeroom, and on the frontiers of Russia, Turkey, and Persia, 1854, London)
2) Տրապիզոն (Աղբիւր՝ Քրիսթին Կարտոնի հաւաքածոյ, Պերլին)

Տրապիզոն. հայ ընտանիքի մը անդամներ (Աղբիւր՝ Վահան Իշխանեանի հաւաքածոյ, Երեւան)

Սամսոնի սանճաք

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Սամսոն. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
2) Սամսոն (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, Berlin)

Սամսոն, 1913. Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան կողմէ կազմակերպուած հանդէս մը (Աղբիւր՝ Նուպարեան գրադարան, Փարիզ)

Կիւմիւշխանէի սանճաք

Կիւմիւշխանէէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)

Կիւմիւշխանէ. հայոց Ս. Փրկիչ վանքը (Աղբիւր՝ Հ. Ս. Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, պրակ Ա., Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1900)