Նարեկայ վանք, Վանի շրջան (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Վան - Կրօնք

«Ձիով պտոյտ Վանի հոգեւոր բնաշխարհին մէջ». կարճ ֆիլմ մը vimeoի վրայ

1) Վանի բերդը (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
2) Այգեկութ Վանի շրջանին մէջ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

Վարագայ վանք, Վան (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)

1) Էրմանց գիւղ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
2) Կարմրաւորի Սբ. Աստուածածին եկեղեցի (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
3) Սբ. Յարութիւն եկեղեցի, Գեաւաշ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

1) Լուսանկարը Վանի շրջանէն է, բայց այլ տեղեկութիւններ չունինք անոր մասին (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
2) Լուսանկարը Վանի շրջանէն է, բայց այլ տեղեկութիւններ չունինք անոր մասին (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

Խորանի ձեռագործ կտաւ, Ախթամար կղզիի Սբ. Խաչ եկեղեցիէն (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)

1) Ասորիներու կրօնապետ Մար Շիմոնի ընտանիքը, 1894-ի շուրջ։ Կ՚ապրէին Վան նահանգի հարաւը՝ Հաքքարի սանճաքի Քոչանիս գիւղին մէջ։ Ոտքի՝ ձախէն աջ, Մար Եոսիփ Սարգիս (Ճիլուի եպիսկոպոս), Եոնան Քամպար, որ գրկած է Մար Պուլոս Մար Շիմոնը կամ Զայա Մար Շիմոնը (երկորեակներ էին), Ասիադ  Քամպար, Սուրմա Խանըմ Մար Շիմոն, Իշայ Մար Շիմոն, անծանօթ մը որ գրկած է երկրորդ երկորեակը։ Առաջին շարք, ձախէն աջ՝ Շլիմոն (Պատրիարքին օգնականը), Հորմիզտ Մար Շիմոն, Մար Պէնյամին Մար Շիմոն, Րոպ Խայլա Տաուիտ Մար Շիմոն, Մար Իզաք խնանիշօ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)։
2) Ալիւր գիւղի մէջ (Վան) խումբ մը հայուհիներ (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)
3) Վանի մէջ խումբ մը աշակերտներ (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)
4) Վարագայ վանքին մէջ վանականներ եւ պաշտօնեաներ (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)

Լիմ կղզիի վանքը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)

1) Վանի հայկական թաղամասը (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
2) Խումբ մը բոշաներ (գնչու) Վանի մէջ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

Վարագայ վանքը, Վան (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

1) Սբ. Աստուածածին եկեղեցի, Շատախ (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)
2) Սբ. Գրիգոր եկեղեցի (Սալնապատ) (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)

Սբ. Խաչ եկեղեցին։ Խորքին կ՚երեւի Վան քաղաքը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ։ Շնորհակալութիւններ Հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանի)

Չարահան Սբ. Նշան եկեղեցին, Ոստան (Աղբիւր՝ Պետօ Եղիայեանի հաւաքածոյ, Լոնտոն։ Շնորհակալութիւններ Ժան-Փիեռ/Շապու Քիպարեանի)