«Աղեքսանդրի վարք», 1536. ենթադրւում որ նկարուել է Ախթամարի կաթողիկոս Գրիգոր Ա-ի կողմից։ Գտնւում է Երուսաղէմում - No 473, fol. 19 (Աղբիւր՝ Jean-Michel Thierry, Patrick Donabedian, Armenische Kunst, Freiburg/Basel/Wien, 1988)

Արճակ գիւղախմբի եկեղեցիներն ու վանքերը

Հեղինակ՝ Ռոբերտ Թաթոյեան, 03/12/2018 (վերջին փոփոխութիւն՝ 03/12/2018)

Արճակի (նահիէ) վանքերը

Արճակի Սուրբ Աստուածածին

Սուրբ Աստուածածին վանքը գտնւում էր Արճակ բնակավայրից դէպի հարաւ:

Վանքը կառուցուած էր բարձունքի վրայ. նրա առջևից գեղեցիկ և ընդարձակ տեսարան էր բացւում դէպի Արճակի հովիտ: 1883 թ. վանքն այցելած Մանուէլ Միրախորեանը նշում է, որ վանքի տաճարը շինուած էր քարուկիրով, ճարտարապետութեան առումով որևէ կերպ աչքի չէր ընկնում, և միայն մի քանի ուռենիներ էին շուք տալիս ամայի մենաստանին:

Արճակի Սուրբ Աստուածածին վանքի տօնակատարութիւնը նշւում էր Վերափոխման տօնի օրը. այստեղ էր հաւաքւում ուխտաւորների խիտ բազմութիւն:

Մինչև 1896 թ. վանքը գործող էր, ունէր շէն վիճակ, կանոնաւոր տնտեսութիւն: Թեմական պատկանելութեամբ Վարագավանքինն էր, որտեղից էր նշանակւում վանահայրը: Վանահայրերից՝ Դանիէլ Վարդապետ Թոռունեանը 1880-ական թթ. վանքում բացում է երկամեայ դպրոց:

1896 թ. ջարդերի ժամանակ Դանիէլ Վարդապետ Թոռունեանը սպանւում է, վանքը՝ կողոպտւում և լքւում, վանքապատկան կալուածքները՝ մատնւում անտէրութեան [1]:

1) Աշխատանք շաբաթաթերթ, Վան, 29 մայիս 1911, թիւ 18:
2) Մանուէլ Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Տեղագրութիւնք սարէն եւ ձորէն, հնէն եւ նորէն պիտանի գիտնոց, մասն Բ., Կ. Պօլիս, տպ. Ս.Ղ. Պարտիզպանեան,1885։

Արճակի (նահիէ) եկեղեցիները

Ստորև ներկայացնում ենք նախքան Մեծ եղեռնը Արճակի գիւղախումբի հայաբնակ գիւղերի եկեղեցիների ցուցակն ըստ տարբեր աղբիւրների: Նշուած են միայն այն բնակավայրերը, որտեղ վկայուած է եկեղեցու գոյութեան մասին:

Արճակ/Էրչէք

180 տուն, 1170 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Գէորգ: Կառուցուել էր 1878 թ.՝ շէյխ Ջալալեդդինի հրոսակների կողմից հրդեհուած նախկին համանուն եկեղեցու հիմքերի վրա: Գմբէթաւոր էր, հիմքերը՝ քարից, պատերը՝ աղիւսաշէն: Նկարագրւում է որպէս «մեծ և լուսաւոր»: Ունէր առանձին մի փոքրիկ զանգակատուն:

Արճակի եկեղեցում սպասաւորում էր երկու քահանայ [2]:

Գիւղի տարածքում կար «Հին Խաչեր» անունը կրող ընդարձակ գերեզմանատուն, 3 Թուխմանուկ սրբավայր-ուխտատեղի: Հարևան Քրդվան քրդաբնակ գիւղի մօտ գտնւում էին Սուրբ Սարգիս վանքի աւերակները [3]:

Բօղազքեասան/Պողասքեսէն

12 տուն, 84 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին (փայտայարկ): 1850-ական թթ. կէսերին համայնքում սպասաւորում էր մէկ քահանայ [4]:

Զառանց/Արըթոփրաք

37 տուն, 240 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Սարգիս: 1850-ական թթ. կէսերին համայնքը սպասաւորւում էր մէկ քահանայի կողմից [5]:

Աւետարան. մանրակարչութիւն՝ Զաքարիա Աւանցի, Վանի շրջան։ Գտնւում է Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանի մէջ, թիւ 5594, Երեւան (Աղբիւր՝ Armenian Miniatures from the Matenadaran Collection, Nairi Publishing House, Yerevan, 2009)։

Լիմ/Քարաքոչ

22 տուն, 143 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Սարգիս: 1850-ական թթ. կէսերին համայնքը սպասաւորւում էր մէկ քահանայի կողմից [6]:

Խառակոնիս/Քարակիւնտիւզ

230 տուն, 1525 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Թէոդորոս (քարուկիր): 1850-ական թթ. կէսերին համայնքում սպասաւորում էր երկու քահանայ [7]: Բնակավայրի շրջակայքում յայտնի էին Սուրբ Սանդուխտ, Գուշա, Ղազանքիլիսէ աւերակ եկեղեցիները, Սուրբ Սարգիս մատուռ՝ սրբավայր-ուխտատեղին: Ըստ աւանդութեան Խառակոնիսում էր ծնուել 16-րդ դարի հայ նշանաւոր բանաստեղծ Նահապետ Քուչակը [8]:

Կարթալան

3 տուն, 21 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին (փայտայարկ) [9]:

Կզըլջա/Քոզլուճա

65 տուն, 423 շունչ հայ։

1850-ական թթ. կէսերին համայնքը եկեղեցի չի ունեցել: Կառուցուել է հետագայում: Անունը յայտնի չէ [10]:

Աւետարան. մանրակարչութիւն՝ Զաքարիա Աւանցի, Վանի շրջան։ Գտնւում է Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանի մէջ, թիւ 2804, Երեւան (Աղբիւր՝ Armenian Miniatures from the Matenadaran Collection, Nairi Publishing House, Yerevan, 2009)։

Հազարա/Քաեապոյուն

45 տուն, 305 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Խաչ (փայտայարկ): 1850-ական թթ. կէսերին համայնքում սպասաւորում էր երկու քահանայ [11]:

Հաշփշատ/Աշայը Կէօլալան

18 տուն, 126 շունչ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին (փայտայարկ) [12]:

Հասփստան/Պէօլէքլի

22 տուն, 154 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին (փայտայարկ) [13]:

Աւետարան. մանրակարչութիւն՝ Զաքարիա Աւանցի, Աղթամար։ Գտնւում է Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանի մէջ, թիւ 5332, Երեւան (Աղբիւր՝ Armenian Miniatures from the Matenadaran Collection, Nairi Publishing House, Yerevan, 2009)։

Մանդան/Մենտիլ

60 տուն, 390 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Սարգիս: 1850-ական թթ. կէսերին համայնքում սպասաւորում էր երկու քահանայ [14]:

Եալկուզաղաջ

7 տուն, 49 շունչ հայ։

Եկեղեցի [15]:

Նաբաթ/Չոմաքլը

25 տուն, 165 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Յարութիւն (փայտայարկ) [16]:

Շամշադին/Շեմսեթթին

70 տուն, 465 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Ստեփաննոս (փայտայարկ) [17]:

Չախմախ/Չեմիխ

12 տուն, 78 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Աստուածածին (փայտայարկ) [18]:

Սևան/Օրթանճա

67 տուն, 439 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Ստեփաննոս (քարուկիր): 1850-ական թթ. կէսերին համայնքում սպասաւորել է մէկ քահանայ [19]:

Տաղվէրան/Տաղէօրէն

37 տուն, 244 շունչ հայ։

Եկեղեցին՝ Սուրբ Յովհաննէս (փայտայարկ): 1850-ական թթ. կէսերին համայնքը սպասաւորւում էր մէկ քահանայի կողմից [20]:

 • [1] Մ. Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Տեղագրութիւնք սարէն եւ ձորէն, հնէն եւ նորէն պիտանի գիտնոց, մասն Բ., Կ. Պօլիս, տպ. Ս.Ղ. Պարտիզպանեան,1885, էջ 128; Գ. Շէրենց, Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւոր եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց, Թիֆլիս 1902, էջ 83-84; Աշխատանք շաբաթաթերթ, Վան, 29 մայիս 1911, թիւ 18, էջ 12-13; Հ. Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա. մաս, Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1940, էջ 345:
 • [2] Ս. Աւագեան, Արճակ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտութեան և ազգագրութեան ինստիտուտ, 1978, էջ 55:
 • [3] Գ. Բադալեան, «Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրէին. Մաս առաջին։ Վանի վիլայէթի կենտրոնական, հիւսիսային և արևելեան գաւառները», Վէմ համահայկական հանդէս, Է (ԺԳ) տարի, թիւ 2 (50), ապրիլ-յունիս, 2015, էջ 120:
 • [4] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 179:
 • [5] Նոյն, էջ 179:
 • [6] Նոյն:
 • [7] Նոյն, էջ 180:
 • [8] Բադալեան, «Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական», էջ 121; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատոր 2, Դ-Կ, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչութիւն, 1988, էջ 678:
 • [9] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 179:
 • [10] Նոյն, էջ 180; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատոր 3, Կ-Ն, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչութիւն, 1991, էջ 184:
 • [11] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 180; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատոր 1. Ա-Դ, Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 1986, էջ 42:
 • [12] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 180:
 • [13] Նոյն, էջ 179:
 • [14] Նոյն:
 • [15] Բադալեան, «Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական», էջ 121:
 • [16] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 180; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հտ. 3..., էջ 942:
 • [17] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 179; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատոր 4, Ն-Վ, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչութիւն, 1998, էջ 72:
 • [18] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 179; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հտ.4..., էջ 942:
 • [19] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 179; Հայաստանի և յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հտ.4..., էջ 576:
 • [20] Արեւելեան մամուլ, 1878, սեպտեմբեր, էջ 180: