Ուրֆա, բուրդի արտադրութիւն (Աղբիւր՝ Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Ուրֆա - Տնտեսութիւն

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին արհեստները, երկրագործութիւնը, ճարտարարուեստն ու առեւտուրը, շուկան եւ արհեստակցական միութիւնները