Հալէպի բերդը (Աղբիւր՝ W.J. Childs, Across Asia Minor on Foot, Edinburgh/London, 1917)

Հալէպի սանճաք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ պիտի գտնէք զանազան նիւթերով յօդուածներ (տնտեսութիւն, ընկերա-տնտեսական կառուցուածք, տեղական յատկանիշներ, բանաւոր աւանդներ, պատմութիւն, կրօնք) Հալէպի առնչուող։