Իյտէլի. Պարթեւեան վարժարանին բացումը, 1912 թուական (Աղբիւր՝ Նուպարեան գրադարանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Եոզկատ - Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։