Palu Palu Palu

The province (vilayet) of Diyarbekir at the beginning of the 20th century

Պատկերներ՝ Տիարպեքիրի օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Տիարպեքիր վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Տիարպեքիրի նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Տիարպեքիրի սանճաք (Տիարպեքիր, Սեւերեկ, Լիճէ, Պըշերիկ)

(Պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Տիարպերքիր քաղաք. ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
2) Տիարպեքիր. գերմանական որբանոցը (Աղբիւր՝ Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
3) Տիարպեքիր, Տաղ Քափու. քաղաքին դռներէն մէկը (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
4) Տիարպեքիր. քաղաքէն ընդհանուր տեսարան մը (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
5) Տիարպեքիր քաղաքին մօտակայ կամուրջ մը Տիգրիս վրայ (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
6) Հայուհիներ Տիարպեքիրի մէջ (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)

Տիարպեքիր. համայնապատկեր քաղաքէն (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ)

Տիարպերքիր. Թիւֆենքճի հայ ընտանիքը (Աղբիւր՝ Ծովիկ Թորիկեանի հաւաքածոյ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
9) Տիարպեքիր. հայուհի մը (Աղբիւր՝ Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)
10) Հայնի (Լիճէի քազա) (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
11) Հայնի (Լիճէի քազա) (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
12) Տիարպեքիր քաղաքին պարիսպները (Աղբիւր՝ Lord Warkworth, Notes from a diary in Asiatic Turkey, London, 1898)
13) Տիարպեքիր. Ոսկերիչեաններուն մետաքսի գործարանը (Աղբիւր՝ Ծովիկ Թորիկեանի հաւաքածոյ)

Տիարպեքիր քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)

Մարտինի սանճաք (Մարտին, Նիսսիպին, Ճիզրէ, Միտիաթ)

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Մարտին քաղաքը (Աղբիւր՝ J. S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, Vol. I, 1827, London)
2) Ճիզրէ / Ճազիրաթ իպն Օմար. մզկիթը (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
3) Կամուրջի մը փլատակները Ճիզրէ / Ճազիրաթ իպն Օմարի մօտ (Աղբիւր՝ Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
4) Մարտին քաղաքը, ca 1915-1917 (Աղբիւր՝ Կուսթաւ Զիմոնզընի հաւաքածոյ, Stadtgeschichtliche Archiv der Zitadelle Spandau, Am Juliusturm)
5) Ճիզրէ / Ճազիրաթ իպն Օմար. պատմական կամուրջի մը փլատակները (Աղբիւր՝ P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
6) Մարտին քաղաքի բարձրունքէն դիտուած (Աղբիւր՝ Lord Warkworth, Notes from a diary in Asiatic Turkey, London, 1898)

Արղանա / Էրկանի Մատենի սանճաք (Արղանա, Ջերմուկ, Չնքուշ)

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Արղանա Մատէն աւանը (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
2) Ջերմուկ աւանը (Ջերմուկի քազա) (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
3) Ջերմուկ աւանը (Ջերմուկի քազա). կառավարական կեդրոնատեղին (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
4) Ջերմուկ աւանը (Ջերմուկի քազա). ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
5) Ջերմուկ աւանը (Ջերմուկի քազա). ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
6) Չնքուշ քաղաքը (Ջերմուկի քազա). ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Չնքուշ քաղաքէն ներս (Ջերմուկի քազա) (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)