Չնգուշ (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)։

Չնգուշ քաղաքը

Չնգուշ քաղաքը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ պատմական այս վայրին հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։

Յոյսով ենք նաեւ որ աշխարհի տարածքին ապրող չնգուշցի ծագումով անհատներ պիտի նպաստեն մեծապէս հարուստ հայկական ժառանգութիւն մը վերականգնելու մեր թափած ճիգերուն՝ մեզի ուղարկելով Չնգուշէն հին լուսանկարներու, անտիպ յուշերու, յուշիրերու թուայնացուած տարբերակներ։