Տիարպեքիր քաղաքին յատակագիծը (բացատրութիւնները տեսնել ստորեւ)։

Տիարպեքիր

Տիարպեքիր | Քաղաքի յատակագիծ

1. Մար Կեւերկիս (Գէորգ) եկեղեցի (Նեսթորական), 2. Արթուքլու Սարայ, 3. Արթուքլու քարավանսարայ, 4. Շէյխ Մաթար մզկիթ, 5. Չորս սիւներով մզկիթ, 6. Հազրեթի Սիւլէյման մզկիթ, 7. Սբ. Կիրակոս եկեղեցի եւ հայկական վարժարան, 8. Մար Բդիւն եկեղեցի (Քաղդէական), 9. Ֆաթիհ Փաշա (Քուրշունլու) մզկիթ, 10. Նասուհ Փաշա մզկիթ, 11. Հաճի Համիտ մզկիթ, 12. Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ հայ կաթոլիկ եկեղեցի եւ հայկական վարժարան, 13. Հայ բողոքական եկեղեցի եւ հայկական վարժարան, 14. Խոսրով Փաշա մզկիթ, 15. Տելիլլէր խան, 16. Հասան Փաշա խան, 17. Մեսուտիէ մետրեսէ, 18. Ուլու Ճամի (մզկիթ), 19. Իսքէնտէր Փաշա մզկիթ, 20. Պեհրամ Փաշա մզկիթ, 21. Սբ. Աստուածամայր եկեղեցի (Ասորի ուղղափառ), 22. Սբ. Սարգիս հայկական եկեղեցի եւ հայկական վարժարան, 23. Չիֆթէ խան, 24. Մար Քոզմաս եկեղեցի (Ասորի ուղղափառ), 25. Չարտախլի բաղնիք, 26. Մէլէք Ահմէտ մզկիթ, 27. Նէպի մզկիթ։

Աղբիւրներ՝ Robert H. Hewsen, Armenia: A Historical Atlas, University of Chicago Press, Chicago/London, 2001; Diyarbakır Gezi Rehberi, Boyut Yayıncılık, 2011, İstanbul. Վերաշխատցուած Յուշամատեանի կողմէ։

Խմբագրական ծանօթագրութիւն

Տիարպեքիր/Տիգրանակերտ քաղաքը եւ իր շրջակայ հայաբնակ գիւղերը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ պատմական այս վայրերու հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։

Յոյսով ենք նաեւ որ աշխարհի տարածքին ապրող տիարպեքիրցի/տիգրանակերտցի ծագումով անհատներ պիտի նպաստեն մեծապէս հարուստ հայկական ժառանգութիւն մը վերականգնելու մեր թափած ճիգերուն՝ մեզի ուղարկելով Տիարպեքիրէն հին լուսանկարներու, անտիպ յուշերու, յուշիրերու թուայնացուած տարբերակներ։