Պետրոս Ալահայտոյեան հծոյ 2 | Տիարպեքիր

Այս էջով ներկայացուած բոլոր երգերն ու պարեղանակները հաւաքուած եւ ձայնագրուած են երաժշտագէտ-երգահաւաք Պետրոս Ալահայտոյեանի կողմէ։

1980-ականներէն սկսեալ ան շրջած է տարբեր երկիրներու հայաշատ քաղաքները, հանդիպումներ ունեցած է Ցեղասպանութեան վերապրած հայերու հետ եւ անոնցմէ հաւաքած՝ իրենց հայրենի քաղաքներէն եւ գիւղերէն ժառանգ մնացած երգեր եւ յուշեր։

Այս էջերուն խմբագրութիւնը եւ երգերուն նօթագրութիւնն ու թուայնացումը գործն է Դոկտ. Ծովիկ Մարգարեանի։

Տիարպեքիրի մէջ հայեր բացօթեայ հացկերոյթի մը ընթացքին, 1911 (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Ճոն Գազանճեանի)

Ձայն՝ Բաբգէն Սիմոնեան | Քամիշլի (Սուրիա) | 1984

Բաբգէն Սիմոնեան – երգասաց
Վազգէն Առաքէլեան – ճմպուշ նուագող
Կարօ Յովսէփեան – քաման նուագող
Սամօ Կարապետեան – տմպէկ (թմբուկ) նուագող
Եաագուպ Կարապետեան – դաւ(տաֆ) նուագող եւ մայա ըսող (ողբի կանչերն ու մէլիզմաները)

Դեկտեմբեր 8, 1984,
Քամիշլի (Սուրիա), Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ակումբը։

Տիգրանակերտի տոհմիկ օրուան առիթով այս խումբը ներկայացուցած է Տիկն. Ովսաննա Չալըմեանէն (տիարպեքիրցի) սորված Տիարպեքիրի երգեր։ Այս հաւաքին ժողովուրդին հրամցուած է նաեւ քաւուրմայի ճաշ։

1-Եաւրի, եաւրի / Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
2-Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
3-Եար ըլլայ …ինչ աղջիկ/ախքիկ է մաշալլա
4-Ըսօր էփեցինք փորիկ նանայէ նանայէ
5-Ձիւն է էկեր մեղասնի հայ լէ լէ
6-Ախքիկ աղջիկ դուն էկօ ընծի մօտիկ
7-Կատար խանան կոխած մաշին
8-Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
9-Տուներու մէջ պզտի մզտի

Տիարպեքիրեան աւանդական հայկական հարսանիքի մը վերականգնումը
Սոյն videoն նկարահանուած է Քամիշլիի մէջ (Սուրիա) 1984 թուականին Տիգրանակերտի տոհմիկ օրուան առիթով։ Դերակատարներ կը բեմականացնեն ու կը վերականգնեն Տիարպեքիրեան հայկական հարսանիք մը պարերով, երգերով եւ այլազան սովորութիւններ կիրառելով։ Եգիչը Բաբգէն Սիմոնեանն է, իսկ ձեռնարկը կազմակերպուած է Քամիշլիի Համազգային միութեան կողմէ։
Աղբիւր՝ YouTube - Hovsep Sarkis.

1-Եաւրի եաւրի / Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ

Եաւրի եաւրի քեզի առա բարով
Մէջքիդի բարակ ճարով
Ախ եաւրի եաւրի քեզի առա բարով
Մէջքիդի բարակ ճարով

Եաւրի, եաւրի, էլիր իս քաղքէն կ՚երթաս
Չիս ըսիս ինձ մնաք բարով
 
***
Էս գըշիր Համբարձում է
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Աղջիկներուն հարցում է
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Էկօ ընծի պագ մի տուր
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Էկէր աշխարհ անցում է
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Նստիր է թոնտըրտունէ
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Էրիսէ կարմրտուն է
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Էկօ ընծի պագ մի տուր
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Էղնամ հոգուդի տունէ
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Նստիր է պատին քօշան
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Արաքի կ՚ըլլէ շուշէն
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Ինք կ՚ըլլէ ինք կը խմէ
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Չի հաւնի քաղքի փաշան
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Պաղն ինչ է պաղչան ինչ չէ
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Աղջի քո սավտան ինչ է
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Բանձր ծառ քաղցր պտուղ
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Չըմ հասնիմ ֆայտան ինչ է
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Ես քըզի առա բարով
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Մէջքիդի բարակ ճարով
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Էլիր իս քաղքէն կ՚երթաս
Հէլէ հէլէ հէլէ նիննայէ
Չըս ըսիս մնաք բարով
Հէլէ եար հէլէ եար նիննայէ

Տիարպեքիր, նախա1915-եան լուսանկար։ Երեխաներուն եւ կիներուն ինքնութիւնը անծանօթ: Հայ կիները կը կրեն ականջները ծածկող ունդանման մարգարիտներով գլխազարդ որ յատուկ է Տիարպեքիրի։ (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Բաբգէն Եպսկ. Վարժապետեանի)։

2– Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Եուրցէն կի գաս էնդու թաղուն
Եուրցէն կի գաս էնդու թաղուն
Բաց խափանկէ մեռայ պաղուն
Էրիսիս խէթիր է մեղուն
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Եուրցէն կի գաս վերի Վանայ
Եուրցէն կի գաս վերի Վանայ
Ես տիւանա դուն տիւանա
Աստուած մըզի դոռ մի բանայ
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Մարխանի պաղչի հավուզէ
Մարխանի պաղչի հավուզէ
Վիզէ կախման է եօլտուզէ
Աչքս տեսաւ սիրտս կ՚ուզէ
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Եուրցէն կի գաս ուշիկ ուշիկ
Եուրցէն կի գաս ուշիկ ուշիկ
Ոտքիդ մտաւ վարդի փուշիկ
Պաք մի իտաս ինչ անուշիկ
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Ինչ էրեցիր դուն էրեցիր
Փոշին է գլխուդ դրեցիր
Անէրիկ տխմար բերեցիր
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ
Վա վայ լէ վա վայ լէ մալըդ վերայ

Սարգիս եւ Աննա Գացանճեանի ընտանիքը, Տիարպեքիր, 1910։ Լուսանկար՝ Յ. Թիւֆէնկճեան եւ ընկերութիւն (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Ճոն Գազանճեանի)

3-Եար ըլլայ...ինչ աղջիկ/ախքիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ ախքիկ է մաշալլա
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ շէխին ապտօն միր մշակ
Եար ըլլայ գնաց քաղից մանուշակ
Եար ըլլայ բերից փռից լէյն տօշակ
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ միր բլինք ու ձիր բլինք
Եար ըլլայ գար-կորիկ ու պլպլիկ
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ բերեցինք հարսն ու փեսան
Եար ըլլայ դրեցինք սէտրի քօշան
Եար ըլլայ իրանք իրանց փսփսան
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ բերէք արաքի շուշէն
Եար ըլլայ ուտինք խմինք քէֆ ընինք
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ միր քաղաքէ չուրս դոռ է
Եար ըլլայ ախքիկ է մեր բին դոռէ
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ միր քաղաքէ մէյտան է
Եար ըլլայ բոլուր բոլուր պէտան է
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա

Եար ըլլայ Ղազի քոշքէ միր գացին
Եար ըլլայ հարս ու փեսան բերեցին
Եար ըլլայ թագ ու տնկակ բերեցին
Եար ըլլայ արաք գինի խիմցուցին
Եար ըլլայ տղայ աղջիկ խաղցուցին
Եար ըլլայ եար եար ըլլայ եար ըլլայ
Եար ըլլայ ինչ աղջիկ է մաշալլա։

Մալխասեան ընտանիքը, Տիարպեքիր, 1911։ Այս պատկերին մէջ երեւցող անձերէն միայն երեքը վերապրած են Ցեղասպանութենէն։ Վերապրողներն են. կեդրոնը, նստած պատանի տղան Յարութիւն, աջ կողմի աղջնակը Թունթուշ Ֆլորանս Մալխասեան, ոստքի ձախին երիտասարդ աղջիկը Արեգ (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Անդրանիկ Թարզեանի)։

4- Ըսօր էփեցինք փորիկ նանայէ նանայէ

Ըսօր էփեցինք փորիկ նանայէ նանայէ
Էլլանք գացինք Տպօրիկ նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Ինչ աղջիկ է նանայէ նանայէ նանայէ

Ըլուն խածից մինք փախցանք նանայէ նանայէ
Միր չարոխնիր հոն մոռցանք նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Ինչ աղջիկ է նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղուոր տղայ է նանայէ նանայէ

Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղջիկ տղայ է նանայէ նանայէ

Գացինք խնամոնց տունէ նանայէ նանայէ
Խնամին ընկաւ քունէ նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղջիկ տղայ է նանայէ նանայէ
Ինչ աղջիկ է նանայէ նանայէ նանայէ

Առանք հարսի տէսթուրէ նանայէ նանայէ
Հասանք քուչայի դոռէ նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Ինչ աղջիկ է նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղջիկ տղայ է նանայէ նանայէ

Կոտրեցինք թթու նուռէ նանայէ նանայէ
Խռովաւ փեսի քուրէ նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Ինչ աղջիկ է նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղջիկ տղայ է նանայէ նանայէ

Բերեցինք հարսն ու փեսան նանայէ նանայէ
Դրեցինք սէտրի քօշան նանայէ նանայէ
Իրանք իրանց փսփսան նանայէ նանայէ
Նանայ նանայ նանայէ նանայէ նանայէ
Նանայ աղջիկ տղայ է նանայէ նանայէ

Տիրապեքիրէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Lamec Saad, "Zestien Jaar als Quarantaine-Artsin Turkije", De Aarde en haar Volken, Haarlem, 1917)։

5- Ձուն է էկիր մեղասնի հայ լէ լէ

Ձուն է էկիր մեղասնի հայ լէ լէ
Աղջիկ էլի տեղ հասնի հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ

Ձուն է էկիր լեռներուն հայ լէ լէ
Խազ մի տապկէ տէրտէրուն հայ լէ լէ
Թող պսակէ խորթերուն հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ ջան լէ լէ հայ լէ լէ

Ջուր է ընկիր խօթերուն հայ լէ լէ
Աստուած պըյէ խորթերուն հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ

Ջուր է ընկիր ջաղցընիր հայ լէ լէ
Աստուած պըյէ աղջըկնիր հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ ջան լէ լէ

Ջուր է ընկեր առուընիր հայ լէ լէ
Աստուած առնէր պառուընիր հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ ջան լէ լէ

Ջուխտակ կաքաւ լեռներուն հայ լէ լէ
Էզէպ աղջիկ խորթերուն հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ հայ լէ լէ
Հայ լէ հայ լէ հայ լէ լէ ջան լէ լէ

Բրուտեան ընտանիքը, Տիարպեքիր, 1912-ի շուրջ (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Անդրանիկ Թարզեանի)

6- Ախքիկ աղջիկ դուն էկօ ընծի մօտիկ

Ախքիկ աղջիկ ես զարկուք իմ պօյիդի
Ախքիկ աղջիկ ես զարկուք իմ պօյիդի
Շատ հաւնիր իմ բարակ մէջքիդ խույիդի
Կ՚ուզիմ ասքան տարի մ՚իգամ քովիդի
Ախքիկ աղջիկ

Ախքիկ աղջիկ դուն էկօ ընծի մօտիկ
Ախքիկ աղջիկ դուն էկօ ընծի մօտիկ
Առնիմ հուտիդի մնամ ծուցիդի
Առնիմ հուտիդի մնամ ծուցիդի
Ախքիկ աղջիկ

Միտքիդ ընկածիս ատինէ մազիրդի քաշեմ
Միտքիդ ընկածիս ատինէ մազիրդի քաշեմ
Տարտէդ ընկիր իմ հալիլ ամ մաշէ
Տարտէդ ընկիր իմ հալիլ ամ մաշէ
Միակ քի սազ կը զարկիմ քարիս նաքաշ է
Միակ քի սազ կը զարկիմ քարիս նաքաշ է
Օր մի կի գամ օտադ փսփսցնիմ
Ախքիկ աղջիկ

Ախքիկ աղջիկ ինչ կայնիր իս էրերուն
Ախքիկ աղջիկ ինչ կայնիր իս էրերուն
Էկօ ընծի պագ մի տուր ղամզաներուդ քովերուն
Էկօ ընծի պագ մի տուր ղամզաներուդ քովերուն
Ինչ քաշիր է մամիդ քըզի բերելուն
Ինչ քաշիր է մամիդ քըզի բերելուն
Գշիր քուն չէ քնիր օրանքի օրելուն
Ախքիկ աղջիկ

Տերիքլեան ընտանիքը, Տիարպեքիր, 1910-ի շուրջ։ Ձեռքին նարկիլա նստած մարդը՝ Կարապետ Տերիքլեան։ Ամէնէն աջին մօրը ոտքերուն կողքին կանգնած երեխան՝ Երուանդ Տէրիքլեան (Աղբիւր՝ PROJECT SAVE, Armenian Photograph Archives, Watertown, MA, շնորհակալութիւններ Անդրանիկ Թարզեանի)։

7- Կատար խանան կոխած մաշին

Կատար խանան կոխած մաշին
Էրզըհալը տըւից փաշին
Եուրցէն կի գէր պաքքալ պաշին
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

Միր տուն ձիր տան մօտիկ մօտիկ
Միր տան կ՚ելլէր էնուշ հոտիկ
Միր տան կ՚ելլէր էնուշ հոտիկ
Ձիր տան կ՚ելլէր խիստ խորոտիկ
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

Միր տուն իկէր քառսուն կարաս
Ձիր տուն իկէր քառսուն կարաս
Քառսուն կարսին գինին էր հաս
Օսկի կումկում արծըթէ թաս
Օսկի կումկում արծըթէ թաս
Ամուն թասին պագ մըն իտաս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

(Կէնտրի) օլըրուողէ ով էր
(Չիթմէնդի) հետ տարաւ հով էր
Հարսէս ի վիտ Պօխսա քալէ
Նորէն քալէ նորէն քալէ)
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

Քուրքէ հագիր թիւէ նիղ է
Ծծըւնիրէ կարագ եըղ է
Ծծըւնիրէ կարագ եըղ է
Էզպըներուն տէրտին դիղ է
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

Քուրքէ հագիր թիւէ ալ է
Ծծըւնիրէ փորթըքալ է
Ծծըւնիրէ փորթըքալ է
Էզպըներուն տէրտին մալ է
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Աղաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Փաշաս դուն խեւ իս դուն խեւ իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս
Կլոր մլոր էկօ քովիս
Պագնիմ սիրիմ տըսնամ ով իս

8- Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ

Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ
Էլլանք փլինք բանձրցնինք քէ ամօ
Էլլանք փլինք բանձրցնինք քէ ամօ
Վրան դնինք զանգը դնինք քէ ամօ
Վրան դնինք զանգը դնինք քէ ամօ
Ամունը տարան եսի չտարան քէ ամօ
Ամունը տարան եսի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ

Պապուս ըսէ ընծի խապիր թող չառնէ
Նշանածս օսկերիչ է կը շինէ
Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ

Ինչ ախքիկ է բանձր ֆուռնի հացիրէ
Աման կերիր նշանածը խեւցիր է
Ամունը տարան եսի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ
Մեր դուռը ցած եսի չտեսան քէ ամօ

Քաղքըցիին սիրածը քավուրմա է
Չալղը զարկին արաք խմին ֆայտա է
Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ

Ձեռք ձեռքի տուր էկօ էրթանք միր բաղնիք
Քուրպան էղնամ քըզի բերող մամուդի
Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ

Քըզի բերից մըզի սեպից բալային
Ախ տուր մըզի բան տուր մըզի ճան մըզի
Ախ տուր մըզի բան տուր մըզի ճան մըզի հէյրան քըզի
Ամունը տարան ընծի չտարան քէ ամօ
Միր դոռը ցած ընծի չտեսան քէ ամօ

Տիարպեքիրի պազարին մէջ մուրացկան երաժիշտ մը իր սազով, նարկիլայով եւ խմիչքով (Աղբիւր՝ Ernest Chantre, "Van Beyroeth naar Tiflis", De Aarde en haar Volken, Haarlem, 1890)։

9- Տուներու մէջ պզտի մզտի

Տուներու մէջ պզտի մզտի
կլորուիմ տա ընկնիմ ծուցդի
Քանի էրիկդի չէկիր է
Պագնիմ խնձորիկ էրիսդի
Քանի էրիկդի չեկիր է
Պագնիմ ղամզալի էրիսդի

Տուներու մէջ էրկու քասթալ
Աղջիկ էլի պոյիդ ցցու
Սիրածնիրիդ քըզի կ՚ուզին
Ինչ աղջիկ իս շատ ախքիկ իս

Տուներու մէջ կար անասուն
Սաաթ ու կէս մնաց լուսուն
Իրենք դուր ին մէկէ պըսսուն
Շատ ախքիկ իս քաղքի աղջիկ

Տուներու մէջիկ անուշիկ
Աղջիկ եկօ ուշիկ ուշիկ
Ընծի աղջիկ շատ իտող իկա
Ամունուն մէջ դուն անուշիկ
Ամունուն մէջ ինչ անուշիկ

Տուներու մէջ պզտի մզտի
Կլորուիմ տա ընկնիմ ծուցդի
Քանի էրիկդի չէկիր է
Պագնիմ խնձորիկ էրիսդի
Քանի էրիկդի չէկիր է
Պագնիմ ղամզալի էրիսդի