Լիճէի գաւառակի հայաբնակ գիւղերը եւ քաղաքները օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ։ Քարտէսը պատրաստեց Ճորճ Աղճայեանը։

Հայնի / Հանի (Լիճէի քազա)

Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները.

Աչքան /Ահթիքան [Gönen]; Անթաղ/Անթաք/Այնթաք [Kabakaya]; Անթու/Անտու [Yorulmaz]; Պամեթին/Պամիթնի/Փամութին [Kutlu]; Պարպէշ/Պիրպաս/Փարփուշ [Çalıbükü]; Տըպնէ /Տիպէնէ/Տըբնէ/Տեբնէ [Döğer]; Հալհալ/Հէլհէլ [Çitlibahçe]; Հարբախնա/Հարպաքնէ [Bakanlar]; Հավրէ/Հավրի [Yazıköy]; Հայնի/Հէյնէ [Hani]; Հէրաք [Çıralı]; Հէրքի/Հէրքին [?]; Հէզան/Հազան [Savat]; Հէզմաս /Հազմաս/Հազման [Budak]; Ճումայիկ/Զէրմանիք [Okur]; Քաթին [Çaytepe]; Կարաս/Քերվաս [Kocaköy]; Խերչիկ/Խըրչիկ/Հորսիք [Çaybaşı]; Քոյմա/Քումէ/Քում [Koma]; Քուր/Կուր/Թէփէ [Tepe]; Լիճէ [Lice]; Մալախտան/Մոլլա [Yünlüce]; Մրզակ/Միզաք [Kılıçli]; Մըրտարիք/Մորտարիք [?]; Նոր Շէն/Նուրշին [Nurşin]; Նունիաս/Նինիաս [Ortaç]; Օփում/Հօփում/Օֆում[Kumluca]; Փալինչնէ/Եամութնի/Փամոթնէ [Esenler]; Փեչար/Պեչար/Փեշար [Güldiken]; Ռիզ [Sağgöze]; Սարնիս/Սարնէս [Damar]; Սարթա/Սէրտէ [Seren]; Շատխիկ/Շատհայք/Շաթհիք [Çanak]; Շամշամ/Շէմշան[Ormankaya]; Շըկակա/Շիքաքան/Շէկակա [Şikakan]; Թալանիկ/Տալանիկ [Kayadıbı]; Զարա [Gökçe], Եղմուտ[?].

Տեսնել նաեւ՝ https://westernarmenia.weebly.com/maps.html