Բալու - Աղբիւրագիտութիւն

Պօղոս Կատարիկեան

Մարած ճրագներ, տպարան Կոչնակ, Նիւ Եորք, 1950, 136 էջ

Տիգրան Ս. Փափազեան

Պատմութիւն Բալահովիտի, տպարան Մշակ, Պէյրութ, 1963, 224 էջ

Տիգրան Ս. Փափազեան

Պատմութիւն Բալու Հաւաւ գիւղի, տպարան Մշակ, Պէյրութ, 1960, 240 էջ

Կարօ Սուլթանեան

Բալահովիտ, տպ. Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս, 1973, 100 էջ