Արաբկիր, հայկական եկեղեցւոյ թաղամասը, 1907-էն ետք։ Պատկերին ձախին, ճերմակ քարերով մեծածաւալ կառոյցը Ս. Աստուածածին եկեղեցին է (Աղբիւր՝ Հայասստանի ազգային արխիւ, Երեւան, շնորհակալութիւններ Տիրք Ռոտզանթի)