Արաբկիր, հայկական եկեղեցւոյ թաղամասը, 1907-էն ետք։ Պատկերին ձախին, ճերմակ քարերով մեծածաւալ կառոյցը Ս. Աստուածածին եկեղեցին է (Աղբիւր՝ Հայասստանի ազգային արխիւ, Երեւան, շնորհակալութիւններ Տիրք Ռոտզանթի)

Արաբկիրի քազա - Տեղավայր

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին աշխարհագրութիւնը, բնակչային տեղաշարժերը եւ պատմութիւնը։