Խարբերդի դաշտը (Խարբերդի քազային մէջ) իր հայաբնակ քաղաքներներով ու գիւղերով, 20րդ դարու սկիզբին

Խարբերդ - Տնտեսութիւն

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին արհեստները, երկրագործութիւնը, ճարտարարուեստն ու առեւտուրը, շուկան եւ արհեստակցական միութիւնները։