Մեզիրէ (Մամուրէթիւլ-ազիզ). գերմանական դպրոցէն ներս՝ դասի պահուն (Աղբիւր՝ Paul Rohrbach, Armenien, Stuttgart, 1919)