Մեզիրէ (Մամուրէթիւլ-ազիզ). գերմանական դպրոցէն ներս՝ դասի պահուն (Աղբիւր՝ Paul Rohrbach, Armenien, Stuttgart, 1919)

Խարբերդ - Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։