Խարբերդի դաշտը (Խարբերդի քազային մէջ) իր հայաբնակ քաղաքներներով ու գիւղերով, 20րդ դարու սկիզբին

Խարբերդի դաշտ - Տեղավայր

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին աշխարհագրութիւնը, բնակչային տեղաշարժերը եւ պատմութիւնը։