Խարբերդի դաշտը (Խարբերդի քազային մէջ) իր հայաբնակ քաղաքներներով ու գիւղերով, 20րդ դարու սկիզբին