Ակն գաւառակին հայկական եւ հայ-հոռոմ բնակավայրերուն քարտէսը (վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ)։

Ակնի քազա

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ եւ հայ-հոռոմ գիւղերուն այժմու անունները)

Ակն [Քեմալիէ]; Սանտըք-Պաղլար [Սանտըք]; Կաշօ [Եշիլեամաչ]; Վանք [Եաքա]; Շրզու [Էսերթեփէ]; Ձորակ; Մուշեղկա [Քոճաչիմէն]; Նարվեր [Կիւմիւշչեշմէ]; Արեգի [Արիգի]; Կարուշլա [Եուվա]; Կամարակապ [Թոյլեպէն]; Ապուչեխ [Ափչաղա]; Չարազ; Լիճ [Իլիչ]; Արակա [Տուրուքէօյ]; Արկու [Էրկիւ]; Բակեր [Սըրաքոնաք]; Կամխու [Աքփելիթ]; Բենկա [Ատաթեփէ]; Բազմաշէն [Կէօզայտըն]։


Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ պիտի գտնէք զանազան նիւթերով յօդուածներ (տնտեսութիւն, ընկերա-տնտեսական կառուցուածք, տեղական յատկանիշներ, բանաւոր աւանդներ, պատմութիւն, կրօնք) Ակնի քազային առնչուող։