Ս. Կարապետ վանք, կամ Հալվորիվանք (L. Molyneux-Seel, "A Journey in Dersim" in The Geographical Journal, Vol. 44, No. 1, Jul. 1914)

Տերսիմ - Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։

Աւելի յստակ տեսնելու համար սեղմեցէք աջ անկիւնի պաստառը մեծցնող կոճակը։

Սոյն podcastին համար գործածուած են Տերսիմի հայերուն վերաբերող եւ Յուշամատեանի տրամադրութեան տակ գտնուող տեսողական նիւթեր, ինչպէս լուսանկարներ, գծագրութիւններ, կնիքներ, նկարներ։ Անոնց կցուած են նաեւ կենսագրական կամ տեղագրական հակիրճ տեղեկութիւններ, որոնց ճամբով կը փորձենք Տերսիմի հայոց անցեալի կեանքէն պատառիկներ ներկայացնել։