Չմշկածագ քաղաքէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Հայկազն Գ. Ղազարեան, Պատմագիրք Չմշկածագի, Պէյրութ, տպ. «Համազգային», հրատ. Չմշկածագի Հայրենակցական Միութեան, 1971)

Տերսիմի սանճաք - Տեղավայր

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին աշխարհագրութիւնը, բնակչային տեղաշարժերը եւ պատմութիւնը։

Հայերը Տերսիմի մէջ՝ տեսանիւթ

Աւելի յստակ տեսնելու համար սեղմեցէք աջ անկիւնի պաստառը մեծցնող կոճակը։