Սրբուհի Պապիկեանի ինքնութեան թուղթը (Ֆրանսայի հանրապետութեան պետութեան կողմէ տրուած 1925-1926 տարիներուն համար)։ Անուն՝ Պապիկեան Սրբուհի, ծննդեան թուական՝ 16 մարտ 1907, ծնեալ ի՝ Չմշկածագ, հայրը՝ Գասպար Պապիկեան, ծնեալ 2 մայիս 1867-ին ի Չմշկածագ, մայրը՝ Զաղիկ (Ծաղիկ) Տէմիրճեան, ծնեալ 2 մայիս 1867-ին Չմշկածագի մէջ, մասնագիտութիւն՝ չունի, հպատակութիւնը՝ հայկական ծագումով գաղթական։

Պապիկեան ընտանիքը Չմշկածագէն է (նաեւ՝ Չեմիշկազաք կամ Չեմիշկեզէք, Տերսիմի սանճաքի Խարբերդիվիլայէթի գիւղերէն մէկը)։ Իրենց հայրենի քաղաքին մէջ հովիւ եւ հողագործ էին։

1915-ի Ցեղասպանութենէն ժամանակ ընտանիքի բազմաթիւ անդամներ կը սպաննուին։ Վերապրողները կը սփռուին կայսրութեան զանազան վայրերուն մէջ. Պոլիս, Հալէպ, Լիբանան։ 1922-ին, Պոլիս գտնուող Պապիկեանները կը գաղթեն Ֆրանսա, քանի մը տարի հոս մնալէ ետք ալ այստեղեն կը տեղափոխուին Միացեալ Նահանգներ։

Սրբուհի Պապիկեանի (1), Ծաղիկ Պապիկեանի (2) եւ Գասպար Պապիկեանի (3) մէկ տարուան ֆրանսական անցաթուղթը՝ Կոստանդնուպոլսէն Մարսիլիա երթալու համար, տրուած Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Ֆրանսայի գերագոյն յանձնակատարին կողմէ 14 հոկտեմբեր 1922-ին։

Սրբուհի Պապիկեանի (վեր) եւ Քառլ Պապիկեանի (վար) ֆրանսական ինքնութեան թուղթերը, 24 հոկտեմբեր 1932։

Ծաղիկ Պապիկեանին ֆրանսական իշխանութիւններուն կողմէ տրուած Ինքնութեան վկայականը, 20 դեկտեմբեր 1935։

Ֆրանսական իշխանութիւններուն կողմէ տրուած աշխատելու իրաւունք։ Կողակիցի անունին տակ արձանագրուած է «Սրբուհի Պապիկեան, ծնեալ 16 մարտ 1907-ին, Չմշկածագ։ Զաւակները՝ Ժորժ (Զաւէնն է), 6 տարեկան, ծնեալ Սարսէլ, եւ Սուրէն, 2 տարեկան, ծնեալ Փորթլանտ։

Ծաղիկ Պապիկեանի մէկ տարուան համար տրուած ֆրանսական ինքնութեան թուղթը, 19 ապրիլ 1935։

Ծաղիկ Տէմիրճեանի ԱՄՆ ներգաղթի ինքնութեան թուղթը։