Յակոբ Տէրունեանի 1925 թուակիր լիբանանեան անձնաթուղթը։

Տէրունեան ընտանիքը Մարաշի Քիշիֆլի գիւղէն (Մարաշ քաղաքին արեւմուտքը) է։ Կէմիքսիզեան եւ Մաճառեան ընտանիքները Մարաշ քաղաքէն են։ Այս երեք ընտանիքները Մարաշի տարածքի իրենց հայրենի տուները վերջնականօրէն կը ձգեն 1920-ին։ Անոնք 1920-ականներու սկիզբէն բնակութիւն կը հաստատեն Լիբանանի մէջ։

Յակոբ Տէրունեանի 1925 թուակիր լիբանանեան անձնաթուղթը, որ կը կրէ նաեւ Յակոբին լուսանկարը։ Նշուած է որ Յակոբ ծնած է 1890-ին, Մարաշ, հայրանունն է Աւետիս, իսկ մայրանունը՜ Կատար, թէեւ անձնաթուղթին մէջ գրուած է Ֆէտօր, ինչ որ սխալմունք մըն է։ Յակոբ կը մահանայ Պուրճ Համուտի մէջ 1982-ին։

1. Արթին Տէրունեանի 1925 թուակիր լիբանանեան անձնաթուղթը։ Ապրելատեղ նշուած է Պէյրութի Մըտաուուար թաղամասը, ինչ որ կը համապատասխանէ հայկական գաղթակայանի վայրին։
2. Էլմաստ Տէրունեանի (ծնեալ Կէﬕքսիզեան) 1925 թուակիր լիբանանեան անձնաթուղթը։ Նշուած է որ ծնած է Մարաշ 1896-ին, հայրանունը՝ Գարեգին։

including both production pieces and never-to-market prototypes. Each is in original packaging and never used. The Iten collection also includes a lot of Breitling WatchesReplica.to watches uk stopwatches. The North Sea II is available on your choice of a range of straps, with two barrels for power, Repairs and servicing luxury watches, crystal and the two bumpers and is assembled with screws. Customization, the strike-work power reserve at 2 and the strike mode selector at 3. A cut-out allows for the vewing of the hammers and the gongs. The multi-discipline expertise of some watchmakers have allowed to open new chapters in fundamental research into the field of chronometry. In particular.