Երգ եւ պար

Երգն ու պարը անբաժան մասերն են տարբեր-տարբեր տեղավայրերու հայերու մշակութային առանձնայատկութիւններուն։ Այս բաժինով մեր նպատակն է կարելի առաւելագոյն թիւով, բազմազան բնոյթի (պարերգեր, ծիսական, մանկական, կենցաղային, օրօրոցային, կատակերգեր, եւլն.) ու բազմալեզու (հայերէն, թրքերէն, քրտերէն, եւլն) տեղական երգեր ներկայացնել՝ իրենց նօթաներով (ձայնանիշ) ու լսողական արձանագրութիւններով։ Տեղական պարերուն պարագային կը նկարագրուին բնորոշ շարժումները. իսկ ամէն անգամ որ կարելիութիւնը ըլլայ, կը ներկայացուին սոյն պարերէն տեսաերիզային կատարումներ։

Պետրոս Ալահայտոյեան հծոյ 2 | Տիարպեքիր