Views of Gallipoli/Gelibolu (Source: Osman Köker (editor), 100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla, Birzamanlar Yayıncılık, Istanbul).

Sandjak of Gelibolou

The sandjak of Gelibolou during the Ottoman era.

Houshamadyan will publish a trove of material related to the life, history, and heritage of Armenians who lived in this region.