Muşaşen, çocuklar oyun sırasında (Kaynak: Nigol Bezciyan Arşivi, 0170be00003, AIF izniyle).

Arab Image Foundation (Arap Fotoğraf Vakfı) - Beyrut

Bu sayfa Arab Image Foundation (AIF, Arap Fotoğraf Vakfı) işbirliği ile hazırlanmıştır. Sayfada yer alan fotoğraflar Beyrut’ta bulunan bu vakıfta muhafaza edilmektedir. İşbirliğimizin amacı Arab Image Foundation’ın zengin koleksiyonunda bulunan Ermeni fotoğrafçıların arşivlerini veya genel olarak Ermenilerin yaşamına dair olan materyalleri yayınlamak.