Alexis Krikoryan Arşivi - Lyon, Fransa ve Cenevre, İsviçre

Size Krikoryan ailesine ait koleksiyonu sunuyoruz; bu koleksiyon bize Alexis Krikoryan tarafından Cenevre Şehri'nden gönderilmiştir. Konular Alexis'in büyükbabası, Harput Ovası'nda bulunan Morenik Köyü'nde (günümüzdeki adıyla Çatalçeşme) doğmuş Krikor Kirkoryan'ın (1907 - 1985) ailesine aittir. Bu konulardan bazıları günümüzde Desin'de (Lyon Şehri yakınlarında), "Centre National de la mémoire arménienne"de bulunmaktadır (Ermeni Ulusal Anı Merkezi).

Sağda duran küçük erkek çocuk Alexis'in büyükbabası Krikor Krikoryan'dır. Onun yanında oturan, amcası Gosdantin Krikoryan'dır. Krikor 1907'de doğmuştur. Bu fotoğrafın tarihinin de yaklaşık 1910 olduğu tahmin edilmektedir. O yıllarda Krikor'un babası Ghazar memleketi Morenig'den ayrılmıştı ve Fransa'nın Belfort Şehri'nde bulunuyordu. Amcası büyük bir ihtimalle 1915 Soykırımı'nda katledilmiştir.

Kartın arka tarafı ve resim. Fotoğrafın solunda duran küçük çocuk (şapkalı) Krikor Krikoryan'dır. Diğerlerinin kimliği bilinmemektedir, ama büyük bir ihtimalle kendi akrabalarıdır. Kart Krikor'a gönderilmiştir ve babası Ghazar tarafından yazılmıştır.

"Sevgili evladım Krikor, işte sana çocukluk fotoğrafını gönderiyorum ki seni özleyen babanın seni hâlâ kucağına almak istediğine inanasın. [Ama] isteğimi sadece bir kâğıt parçasıyla [gerçekleştiremem]. Bunun dışında amcan Gosdantin ile çekildiğiniz bir resmin daha var. Onu yanımda saklıyorum sevgili yavrum".

Bu fotoğraf açık bir şekilde yukarıda sunulan resimdir.

Krikor Krikoryan ile Satenig Mazmanyan'ın düğün davetiye zarfı. Onun üzerine evlenen kişilerin isimlerinin baş harfleri basılmıştır: K ve S.

Krikor Krikoryan ile Satenig Mazmanyan'ın evlilik davetiyesi. Düğün töreni 1930'da Lyon'da yapılmıştır. Satenig Şebin Karahisar'da doğmuştur. Onun babası şehirdeki kilisenin bulunduğu meydanda bir kahvehane işletiyordu; evleri de kahvehanenin üst katındaydı.

Lyon (Fransa), 1930. Satenig ve Krikor'un düğün fotoğrafları.

Soykırım'dan sonra Krikor Krikoryan Yunanistan'ın Atina Şehri'nde yaşamıştır. Bu, Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından Yunanca ve Fransızca dillerinde hazırlanmış ve düzenlenmiş Krikor'a ait kimlik belgesidir. Annesinin adı Vartanuş'tur. Belgenin tarihi 12 Mayıs 1926'dır.