Misak Misakyan (daha sonra Der Khoren) Koleksiyonu, Atina

Çeviren: Sevan Değirmenciyan, 19/04/23 (son değişiklik: 19/04/23)
Bu sayfa Atina'nın “Armenika” dergisi ile iş birliği yapılarak hazırlanmıştır.

1906’da Manisa’da doğmuştur. 1922 senesinde ailesiyle birlikte sığınmacı olarak Yunanistan’a, ilk önce Selanik’e yerleşir. Birkaç ay kuzeydeki bu şehirde kaldıktan sonra, Misak ve ailesi Atina’ya taşınıp, Turguti/Fiks mahallesine yerleşirler. Çocuk yaşlarından itibaren Atina’daki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinde mugannilik, daha sonra da diyakozluk yapar.

Misak, Alman güçleri ile Yunan işbirlikçileri Turguti/Fiks mahallesini işgal edip cezai işlemlere (bloko) başvurunca, 9 Ağustos 1944 tarihinde tutuklanır. Birçoğu gibi Misak da Atina yakınlarındaki Haydari toplama kampına götürülür. 16 Ağustosta da buradan Almanya’ya çalışmaya gönderilir ve Geislingen’de kalır. Hayatta kalmayı ve Atina’ya dönmeyi başarır.

1953 senesinde Der Khoren adıyla peder takdis edilir ve Turguti/Fiks mahallesindeki Surp Garabed Kilisesinin din adamı olur.

Der Khoren, Sara Zakyan’la evlenir ve Manug ile Serko/Sam isimlerinde iki oğlu olur.

20 Şubat 1964 tarihinde vefat eder.

25 Şubat 1945. Misak Misakyan’ın Geislingen’de esirken çekildiği bir fotoğraf. Paltosunun üzerinde iliştirilmiş olan 147 numarası, muhtemelen Misak’ın esir numarasıdır.