Hagop Derunyan’ın 1925 tarihli, fotoğraflı Lübnan kimliği.

Derunyan ailesi Maraş’ın Kişifli köyünden (Maraş şehrinin batısında), Kemiksizyan ve Macaryan aileleri ise aslen Maraş şehrindendir. Bu üç aile de Maraş’taki arazilerini ve evlerini 1920 yılında nihai olarak terk etmiştir. 1920’lerin başlarından itibaren Lübnan’a yerleşmişlerdir.

Hagop Derunyan’ın 1925 tarihli, fotoğraflı Lübnan kimliği. Hagop’un 1890’da Maraş’ta doğduğu, baba adının Avedis, anne adının Gadar olduğu belirtilmiş. Kimlikte Fedor yazıyor olsa da bu basitçe bir hata gibi duruyor. Hagop, 1982’de Burç Hamud’da vefat eder.

1. Artin Derunyan’ın 1925 tarihli Lübnan kimliği. İkamet yeri olarak Beyrut’un Mıdavuar mahallesi, yani Ermeni göçmen yerleşimi yazılmış.
2. Elmasd Derunyan’ın (evlenmeden önce Kemiksizyan) 1925 tarihli Lübnan kimliği. 1896, Maraş doğumlu, baba adının Karekin olduğu belirtilmiş.