Kasım 1910 tarihinde, New York’taki Osmanlı konsolosluğu tarafından Hovagim Goşgaryan’a verilen pasaport.

Hovagim Goşgaryan Harput Ovası’nın Şıntil (günümüzde Bahçekapı) köyünde dünyaya gelmiştir. Hovagim’in 20. yüzyıl başında işçi olarak Birleşik Devletler’e geldiği bilinmektedir. Hovagim, memleketine döndüğünde nispeten daha iiyi yaşam sürme hayaliyle Amerika’da bir madende ve çeşitli fabrikalarda uzun yıllar çalışmıştır. Belirli bir miktarda para biriktirdikten sonra Şıntil’e dönmüş, evlenmiş ve iki-üç yıl sonra karısını ve iki oğlunu memleketinde bırakarak yine ABD’ye gitmiştir. Karısı ve çocukları Soykırım yıllarında yok olmuşlardır.

Hovagim Goşgaryan, ikinci evliliğini 1892’de Hüsenig civarında doğmuş olan Maritza Mazmanyan’la yapar.

Tapuyu PDF formatında daha ayrıntılı görmek için üzerine tıklayınız.

Bu belge de yine Amerikalı bir noter tarafından hazırlanmış ve New York’taki Osmanlı Konsolosluğu tarafından tasdiklenmiş bir tapu belgesi. Muhtemelen, bu belge de Hovagim Goşgaryan’ın arazi alıverişiyle ilgili. Burada, Worcester şehrinde bulunan Krikor Garabedyan’ın, Şıntil köyünden (Harput bölgesi) Garabed Hovhannesyan’a belgede ayrıntılı olarak belirtilen mülklerin Hovagim Khaçaduryan’a devredilmesi için vekâlet verdiği belirtilmiş. Belge 2 Şubat 1910 tarihine sahip.

Bu tapu senedi Hovagim Goşgaryan’a ait. 26 Kasım 1909 tarihinde, Amerikalı bir noter tarafından düzenlenmiş ve New York’taki Osmanlı Konsolosluğu tarafından onaylanmış.

Tapu, Worcester, Massachusetts’ten Hovagim Goşgaryan’ın, iki yüz dolar karşılığında Milford (Worcester yakınlarında bir şehir) Krikor Der Minasyan’dan birkaç arazi aldığını belirtiyor.

Kasım 1910 tarihinde, New York’taki Osmanlı konsolosluğu tarafından Hovagim Goşgaryan’a verilen pasaport. 1910 senesinde Hovagim’in Birleşik Devletler’de olduğunu ve Şıntil’e bir kere gittiğini bilmekteyiz. Muhtemelen bu pasaportu bu yolculuk için çıkartmıştı. 1913’te, yeniden Birleşik Devletler’e gider. Soykırım’dan kurtulmuş olsa da karısı ve oğulları Şıntil’de kalmış ve 1915’te iz bırakmadan yok olmuşlardır. Pasaporta göre Hovagim 1910’da 29 yaşındadır.

Hovagim Goşgaryan’a ait Osmanlıca bir tapu senedi. 1909’de hazırlanmış, İngilizce’ye çevrilmiş ve aynı Amerikalı bir noter tarafından tasdiklenip New York’taki Osmanlı konsolosluğuna onaylatılmış. Tapunun İngilizce kopyasını aşağıda sunmaktayız.

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bu ki sayfa, Hovagim Goşgaryan ile Krikor Der Minasyan arasındaki alışverişin resmen tamamlandığını onaylıyor.

1 Temmuz 1920’de, Halep’te, Suriyeli yetkililer tarafından Maritsa Mazmanyan’a verilen pasaport. Pasaport Fransızca ve Arapça olarak düzenlenmiş. Maritsa bu pasaportla Lübnan’a geçebilmiş ve orada Fransız mandası yetkililerinden bir pasaport edinmiştir.

Maritsa Mazmanyan adına, General Gouraud namına Lübnan’daki Fransız yetkililer tarafından düzenlenmiş bir Fransız pasaportu. Maritsa, bu belgeyle Birleşik Devletler’e gitmek üzere Fransa’ya geçmiştir. Pasaport 14 Temmuz 1920 tarihinde Beyrut’ta düzenlenmiş.